О библиотеци

Библиотека

Радно време Библиотеке 11:00 - 19:00 сати

У Катарине Амброзић 3 (бивша Крфска 7), на последњем спрату, у мирном делу поткровља школе Београдска политехника налази се школска библиотека. 

У школи која има вишедеценијску традицију – библиотека заузима битно место, у подршци образовном процесу и наставим плановима. Библиотека са читаоницом располаже свом потребном опремом и одговарајућим фондом литературе (књиге, уџбеници и стручни часописи). У складу са иновацијама у наставним плановима – прати се и ажурира обим библиотечког фонда. Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају и приступ електронским базама података на интернету, као и 35.000 електронских научних часописа и око 145.000 електронских књига, преко система KOBSON

Уз техничку опремљеност и адекватне услове за рад, корисницима је на располагању и стручна помоћ запослених у смислу обуке за коришћење база података и избор литературе. Такође, постоји могућност резервације књига, као и продужења рока за враћање путем телефона и мејла.

Библиотека однедавно, у циљу промовисања својих активности, као и обавештавања о новим издањима, а и конкурсима – поседује и Фејсбук профил.

Ваши библиотекари

Милица Ћировић

mcirovic@politehnika.edu.rs

Мирјана Нешић

mnesic@politehnika.edu.rs

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017