Развој

Београдска политехника - Развој

Развој

Након скоро шест деценија постојања, бележимо динамичан развој у области образовања. Давне 1959. године, када је Народна скупштина НР Србије основала Вишу техничку обућарску школу, постојала су два одсека – обућарски и кожно-галантеријски. У првој години рада било је ангажовано тринаесторо запослених из редова наставника и сарадника и троје запослених у ненаставној подршци. Прву генерацију чинило је 42 студената. Касније, са растућим потребама индустрије и друштва уводимо нова усмерења за образовање инжењера, дизајнера, менаџера, увећавамо наставни и ненаставни кадар, растемо у погледу броја студената.

Много година после оснивања школе, тачније 1974. године, због изражених потреба кожарско-крзнарске индустрије, основан је истоимени смер, тако да од тада Школа образује кадрове за целу кожарско-прерађивачку индустрију. Јачањем петрохемијске индустрије у тадашњој Југославији све више се јавља потреба за образовањем кадрова у областима технологије пластичних маса и технологије гуме. Тако, 1980. уводимо ново усмерење у области технологије пластичних маса и гуме. Исте године Школа уводи и усмерења намењена индустрији папира и организацији производње за разне индустријске гране.  

Пратећи потребе индустрије, Школа од 1990. године почиње да образује инжењере технологије за графичку индустрију.

Године 1994. уводимо три нова одсека – за екологију, управљање квалитетом и дизајн (који је имао три усмерења). Дакле, у том тренутку Школа нуди услуге образовања на шест одсека.

Трансформацијом и иновацијом наставних планова и програма образовни процес се од 1999. године одвија на три одсека (Одсек за технологију коже и полимера, Одсек за графичку технологију и Одсек за дизајн) и осам смерова. У складу са актуелним потребама индустрије и новим научним и технолошким достигнућима, исте 1999. године уведен је и смер за менаџмент.
Уважавајући укључивање Србије у Болоњски процес, од 2002. године Школа почиње да се прилагођава најављеним променама кроз увођење система бодовања, једносеместралних предмета, прописивањем метода подучавања и оцењивања и сл. У периоду од 2002. до 2007. године школа нуди образовање на три одсека и 13 смерова.

Године 2005. у Србији је усвојен Закон о високом образовању који је подразумевао радикалне промене за све високошколске установе, са циљем усаглашавања националног образовања са европским образовним токовима. Један од изазова који је наметао ’’нови’’ Закон везивао се за процес акредитације, који је уједно представљао прилику за проверу сопственог квалитета и места у сазвежђу високог образовања. Први циклус акредитације Школа је успешно прошла 2007. године, као и наредне, на сваких пет година.

Од 2007. године до данас, због свеопштег стања у друштву, промена које су се десиле у привреди Србије, демографских кретања, долази до промена студијских програма, тако што нови замењују ’’старе’’. Од 2008. године почиње се са реализацијом специјалистичких студија.

Препознајући значај подизања и очувања квалитета не само образовног, већ и других процеса који се дуги низ година одвијају у Школи, 2003. године доносимо одлуку о самосталном успостављању система менаџмента квалитетом. Након бројних изазова, године 2009, за свој 50-и рођендан, Школа пролази и званичну верификацију у погледу испуњености захтева SRPS ISO 9001:2008.

Данас, након скоро 60 година постојања студије се изводе на два одељења (Одељење за технологије и Одељење за дизајн), односно осам студијских програма основних и четири студијска програма специјалистичких струковних студија. У овом тренутку имамо око 1500 активних студената, приближно 80 наставника и сарадника који свакодневно изводе наставу и око 20-ак запослених у ненаставној подршци. Попут наших претходника, пуни ентузијазма радимо на пројектима, усавршавамо и уводимо нове студијске програме, припремамо изложбе, учествујемо на конкурсима, а у сваком слободном тренутку усавршавамо наше процесе и тежимо да будемо бољи.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017