Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА  

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, објављује конкурс за избор у звање наставника :

1. наставника у звање предавача, ужа стручна област Примењена Хемија (1 извршилац)

Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“,  дана 16.5.2018. године. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, односно закључно са 31.5.2018. године.

Текст конкурса можете преузети овде.

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017