Испитни рокови

Стари студенти

ИСПИТНИ РОКОВИ

 • ИНХ20ОЗ0
 • Индустријска хигијена
 • Среда, 06.02.2019. у 12:00 сати
 • МУП20ОЗ0
 • Мониторинг и ублажавање последица загађености животне средине
 • Среда, 23.01.2019 у 12:00 сати
 • ВСТ20МО0
 • Вероватноћа и статистика
 • Петак, 25.01.2019. у 8:00 сати
 • ПРА20ТГ1
 • Примена рачунара - графика 1
 • Среда, 30.01.2019. у 12:00 сати
 • ИМО20ДП0
 • Израда модела
 • Уторак, 05.02.2019. у 8:00 сати
 • ДАМ20ДГ0
 • Дизајнирање амбалаже
 • Уторак, 29.01.2019. у 12:00 сати
 • ДЕК20ДП0
 • Дизајнирање екстеријера
 • Субота, 02.02.2019. у 8:00 сати
 • ДЕН20ДП0
 • Дизајнирање ентеријера
 • Уторак 12.02.2019. у 9:00 сати
 • ДКГ20ДК0
 • Дизајнирање кожне галантерије
 • Среда, 13.02.2019. у 12:00 сати
 • ДОБ20ДК2
 • Дизајнирање обуће 2
 • Петак, 01.02.2019. у 12:00 сати
 • ПОМ20МО2
 • Производно-оперативни менаџмент 2
 • Четвртак, 31.01.2019. у 9:00 сати
 • ПРМ20ОЗ0
 • Пројект менаџмент
 • Понедељак, 11.02.2019. у 16:00 сати
 • ЗГВ20ТЗ0
 • Загађење ваздуха
 • Четвртак, 24.01.2019. у 12:00 сати
 • ЗПВ20ТЗ0
 • Загађење подземних вода и земљишта
 • Уторак 12.02.2019. у 16:00 сати
 • ЗАШ20ОО0
 • Заштита животне средине
 • Четвртак, 31.01.2019. у 16:00 сати
 • ЕНГ20ОО0
 • Енглески језик
 • Субота, 26.01.2019. у 8:00 сати
 • ПМН20ТО0
 • Производни менаџмент
 • Понедељак, 04.02.2019. у 16:00 сати
 • ИКМ20ОО1
 • Инжењерске комуникације 1
 • Петак, 01.02.2019. у 8:00 сати
 • ИКМ20ОО2
 • Инжењерске комуникације 2
 • Субота, 02.02.2019. у 8:00 сати
 • ИСД20ДО0
 • Историја дизајна
 • Уторак 12.02.2019. у 12:00 сати
 • ЛОГ20МК0
 • Логистика
 • Субота, 09.02.2019. у 16:00 сати
 • МРК20ОО0
 • Маркетинг
 • Понедељак, 11.02.2019. у 16:00 сати
 • МАТ20МО0
 • Математика
 • Понедељак, 11.02.2019. у 8:00 сати
 • МАТ20ДО0
 • Математика
 • Понедељак, 11.02.2019. у 8:00 сати
 • МАТ20ТО2
 • Математика 2
 • Петак, 25.01.2019. у 8:00 сати
 • ГМТ20ТГ0
 • Материјали
 • Понедељак, 28.01.2019. у 12:00 сати
 • ПРА20ДО2
 • Примена рачунара - дизајн 2
 • Среда, 06.02.2019. у 8:00 сати
 • МАШ20ТГ1
 • Машине 1
 • Уторак, 29.01.2019. у 8:00 сати
 • МАШ20ТГ2
 • Машине 2
 • Уторак, 05.02.2019. у 12:00 сати
 • МЗВ20МЗ0
 • Менаџмент загађења ваздуха и воде
 • Четвртак, 24.01.2019. у 12:00 сати
 • МЧО20МЗ0
 • Менаџмент чврстог и опасног отпада
 • Среда, 30.01.2019. у 9:00 сати
 • МКВ20ОО0
 • Менаџмент квалитетом
 • Петак, 25.01.2019. у 12:00 сати
 • СОЦ20ОО0
 • Општа социологија
 • Среда, 30.01.2019. у 10:00 сати
 • ОПО20ОО0
 • Основи пословања
 • Субота, 09.02.2019. у 8:00 сати
 • ОГП20ТГ0
 • Основи графичке производње
 • Среда, 06.02.2019. у 8:00 сати
 • ПИС20ДГ0
 • Писмо
 • Четвртак 07.02.2019. у 12:00 сати
 • ПСК20МС2
 • Пословна и службена коресподенција 2
 • Понедељак, 11.02.2019. у 12:00 сати
 • ПЗШ20ТГ1
 • Припрема за штампу 1
 • Среда, 06.02.2019. у 16:00 сати
 • СЛГ20ТГ0
 • Слог
 • Уторак, 13.02.2018. у 8:00 сати
 • СТП20ДГ0
 • Стручна пракса
 • Среда, 30.01.2019. у 9:00 сати
 • ПРА20ДГ2
 • Примена рачунара - графика 2
 • Понедељак, 04.02.2019. у 8:00 сати
 • ПЗШ20ТГ2
 • Припрема за штампу 2
 • Уторак 12.02.2019. у 16:00 сати
 • ГДЗ20ДГ2
 • Графички дизајн 2
 • Петак, 26.01.2018. у 16:00 сати
 • ПСИ20ОО0
 • Психологија
 • Петак, 08.02.2019. у 16:00 сати
 • СТП20ММ0
 • Стручна пракса
 • Среда, 30.01.2019. у 9:00 сати
 • ПРА20ДО1
 • Примена рачунара - дизајн 1
 • Среда, 30.01.2019. у 8:00 сати
 • ПОМ20МО1
 • Производно-оперативни менаџмент 1
 • Четвртак, 31.01.2019. у 9:00 сати
 • МТЛ20ТО0
 • Материјали
 • Понедељак, 28.01.2019. у 8:00 сати
 • СТП20ТГ0
 • Стручна пракса
 • Среда, 30.01.2019. у 9:00 сати
 • СТП20МЗ0
 • Стручна пракса
 • Среда, 30.01.2019. у 9:00 сати
 • СТП20ДП0
 • Стручна пракса
 • Среда, 30.01.2019. у 9:00 сати
 • ТМН20МО0
 • Теорија менаџмента
 • Понедељак, 11.02.2019. у 9:00 сати
 • УПК20МК0
 • Успостављање и провера система менаџмента квалитетом
 • Уторак 12.02.2019. у 12:00 сати
 • ФМН20МО1
 • Финансијски менаџмент 1
 • Петак, 01.02.2019. у 16:00 сати
 • ФМН20МО2
 • Финансијски менаџмент 2
 • Петак, 01.02.2019. у 16:00 сати
 • ФОТ20ДГ0
 • Фотографија
 • Четвртак, 31.01.2019. у 12:00 сати
 • ХЕМ20ТО1
 • Хемија 1
 • Понедељак, 04.02.2019. у 8:00 сати
 • ХЕМ20ТО2
 • Хемија 2
 • Уторак, 05.02.2019. у 8:00 сати
 • ХОМ20ОЗ0
 • Хемија опасних материјала
 • Субота, 02.02.2019. у 12:00 сати
 • ТДЗ20ОО0
 • Теорија дизајна
 • Среда, 13.02.2019. у 12:00 сати

Неприхваћене пријаве

Датуми испитних рокова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017