Испитни рокови

Стари студенти

ИСПИТНИ РОКОВИ

  • ТДЗ20ОО0
  • Теорија дизајна
  • Среда, 25.09.2019. у 8:00 сати

Неприхваћене пријаве

Датуми испитних рокова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017