Испитни рокови

Стари студенти

ИСПИТНИ РОКОВИ

 • ОПО30ОО0
 • Основи пословања
 • Субота, 21.04.2018. у 16:00 сати
 • ИКМ30ТО1
 • Инжењерске комуникације 1
 • Субота, 05.05.2018. у 16:00 сати
 • ХЕМ30ОО0
 • Хемија
 • Субота, 24.03.2018. у 16:00 сати
 • МКВ30ОО0
 • Менаџмент квалитетом
 • Недеља, 25.03.2018. у 12:00 сати
 • МЖС30ОО0
 • Мониторинг загађености животне средине
 • Субота, 17.03.2018. у 12:00 сати

Неприхваћене пријаве

Датуми испитних рокова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017