Испитни рокови

Стари студенти

ИСПИТНИ РОКОВИ

 • ОПО30ОО0
 • Основи пословања
 • Среда, 20.06.2018. у 8:00 сати
 • СОЦ30ОО0
 • Општа социологија
 • Четвртак, 21.06.2018. у 10:00 сати
 • ФИЗ30ТО0
 • Физика
 • Субота, 23.06.2018. у 8:00 сати
 • ИКМ30ТО1
 • Инжењерске комуникације 1
 • Понедељак, 18.06.2018. у 8:00 сати
 • ХЕМ30ОО0
 • Хемија
 • Четвртак, 14.06.2018. у 8:00 сати
 • ЕНГ30ОО2
 • Енглески језик 2
 • Уторак, 19.06.2018. у 8:00 сати
 • МКВ30ОО0
 • Менаџмент квалитетом
 • Понедељак, 11.06.2018. у 12:00 сати

Неприхваћене пријаве

Датуми испитних рокова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017