Испитни рокови

Стари студенти

Испитни рокови за све студенте основних струковних студија


ЈАНУАР

ФЕБРУАР

ЈУН

ЈУЛ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР


Испитни рокови за студенте основних струковних студија са шифром 20


ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

МАРТ

АПРИЛ

ЈУН

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР


Испитни рокови за све студенте мастер струковних студија


ЈАНУАР

ФЕБРУАР

ЈУН

ЈУЛ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР


Испитни рокови за све студенте специјалистичких струковних студија


ЈАНУАР

ФЕБРУАР

ЈУН

ЈУЛ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017