Испитни рокови

Стари студенти

ИСПИТНИ РОКОВИ

 • АМБ40ТГ0
 • Амбалажа
 • Субота, 20.04.2019. у 16:00 сати
 • АНА40ДК0
 • Анатомија
 • Субота, 30.03.2019. у 12:00 сати
 • БОИ40ТБ0
 • Безбедност објеката и инсталација
 • Субота, 16.03.2019. у 16:00 сати
 • БТП40ТО0
 • Безбедност технолошких процеса
 • Субота, 13.04.2019. у 12:00 сати
 • ГДЗ40ТГ0
 • Графички дизајн
 • Субота, 13.04.2019. у 12:00 сати
 • ГДЗ40ДГ1
 • Графички дизајн 1
 • Субота, 13.04.2019. у 12:00 сати (класа мр А.Вартабедијан), у 16:00 сати (класа мр Д.Трифуновић)
 • ДАМ40ДГ0
 • Дизајнирање амбалаже
 • Недеља, 31.03.2019. у 12:00 сати
 • ДЕК40ДП0
 • Дизајнирање екстеријера
 • Недеља, 14.04.2019. у 8:00 сати
 • ДКК40ДК0
 • Дизајнирање кожне конфекције
 • Недеља, 14.04.2019. у 12:00 сати
 • ДОБ40ДК1
 • Дизајнирање обуће 1
 • Субота, 13.04.2019. у 12:00 сати
 • ДПР40ДП1
 • Дизајнирање производа 1
 • Недеља, 31.03.2019. у 12:00 сати
 • ЕКМ40ТЗ0
 • Еколошки менаџмент
 • Недеља, 14.04.2019. у 8:00 сати
 • ЕКТ40ТЗ0
 • Екотоксикологија
 • Недеља, 07.04.2019. у 12:00 сати
 • ЕНГ40ОО1
 • Енглески језик 1
 • Недеља, 24.03.2019. у 8:00 сати
 • ЗВА40ТЗ0
 • Загађење и заштита ваздуха
 • Недеља, 17.03.2019. у 12:00 сати
 • ЗЗЕ40ТЗ0
 • Загађење и заштита земљишта
 • Недеља, 31.03.2019. у 12:00 сати
 • ЗАШ40ОО0
 • Заштита животне средине
 • Недеља, 07.04.2019. у 12:00 сати
 • ИМО40ДП0
 • Израда модела
 • Недеља, 21.04.2019. у 8:00 сати
 • ИКМ40ДО1
 • Инжењерске комуникације 1
 • Субота, 13.04.2019. у 16:00 сати
 • ИКМ40ТО1
 • Инжењерске комуникације 1
 • Субота, 13.04.2019. у 16:00 сати
 • ИТК40МК0
 • Информационе технологије у менаџменту квалитетом
 • Субота, 06.04.2019. у 12:00 сати
 • ЛОГ40МК0
 • Логистика
 • Недеља, 17.03.2019. у 16:00 сати
 • МАТ40ТО0
 • Математика
 • Субота, 16.03.2019. у 16:00 сати
 • МТС40МК0
 • Математика са статистиком
 • Недеља, 07.04.2019. у 8:00 сати
 • ОМТ40ДО0
 • Материјали
 • Субота, 30.03.2019. у 16:00 сати
 • МХР40ТО0
 • Медицина и хигијена рада
 • Недеља, 07.04.2019. у 16:00 сати
 • МКВ40ОО0
 • Менаџмент квалитетом
 • Недеља, 24.03.2019. у 12:00 сати
 • МЏР40ТО0
 • Менаџмент ризиком
 • Недеља, 21.04.2019. у 16:00 сати
 • МТМ40МК0
 • Методе и технике у менаџменту
 • Субота, 13.04.2019. у 8:00 сати
 • МТР40МК0
 • Метрологија
 • Субота, 30.03.2019. у 16:00 сати
 • МЖС40ТЗ0
 • Мониторинг загађености животне средине
 • Субота, 16.03.2019. у 12:00 сати
 • ОСР40ТО0
 • Одржавање средстава за рад
 • Субота, 23.03.2019. у 16:00 сати
 • ОСЗ40ТБ0
 • Опрема за рад и средства за заштиту
 • Недеља, 24.03.2019. у 16:00 сати
 • ОГП40ОО0
 • Основи графичке производње
 • Субота, 30.03.2019. у 16:00 сати
 • ОСД40ДО1
 • Основи дизајнирања 1
 • Субота, 23.03.2019. у 12:00 сати
 • ОПО40ОО0
 • Основи пословања
 • Субота, 06.04.2019. у 16:00 сати
 • ПИС40ДГ0
 • Писмо
 • Недеља, 21.04.2019. у 12:00 сати
 • ПЖС40ТЗ0
 • Право животне средине
 • Недеља, 31.03.2019. у 12:00 сати
 • ПРА40ДО2
 • Примена рачунара - дизајн 2
 • Субота, 20.04.2019. у 8:00 сати
 • ПРА40ОО1
 • Примена рачунара - графика 1
 • Субота, 06.04.2019. у 12:00 сати
 • ПЗШ40ОО0
 • Припрема за штампу
 • Недеља, 21.04.2019. у 8:00 сати
 • ПМН40ТО0
 • Производни менаџмент
 • Недеља, 14.04.2019. у 16:00 сати
 • РПР40ОО0
 • Развој производа
 • Недеља, 31.03.2019. у 8:00 сати
 • СМК40МК0
 • Систем менаџмента квалитетом
 • Субота, 16.03.2019. у 8:00 сати
 • СЛК40ДО0
 • Сликање
 • Недеља, 07.04.2019. у 9:00 сати (класа класа др Д.Дукић, др Ж.Ковач, др Ј.Јоцић, др П.Радловић ), у 12:00 сати (класа мр А.Шарановић, мр Г.Капунац, др Н.Симеоновић)
 • СТП40ТГ0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • СТП40ТБ0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • СТП40ТЗ0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • СТП40МК0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • СТП40ДГ0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • СТП40ДП0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • СТП40ДК0
 • Стручна пракса
 • Субота, 17.03.2018. у 9:00 сати
 • ТУБ40ТГ0
 • Теорија управљања бојама
 • Недеља, 21.04.2019. у 16:00 сати
 • ТДР40ТГ0
 • Технологија дораде
 • Недеља, 14.04.2019. у 12:00 сати
 • ТКО40ТО0
 • Технологија коже
 • Субота, 23.03.2019. у 12:00 сати
 • ТПК40ДК0
 • Технологија производа од коже
 • Недеља, 21.04.2019. у 12:00 сати
 • УПК40МК0
 • Успостављање и провера система менаџмента квалитетом
 • Недеља, 14.04.2019. у 16:00 сати
 • ФОТ40ДО0
 • Фотографија
 • Недеља, 17.03.2019. у 12:00 сати
 • ХЕМ40ТО0
 • Хемија
 • Субота, 23.03.2019. у 16:00 сати
 • ЦРТ40ДО1
 • Цртање 1
 • Субота, 16.03.2019. у 9:00 сати (класа мр А.Шарановић, мр Г.Капунац, др Н.Симеоновић), у 12:00 сати (класа др Д.Дукић, др Ж.Ковач, др Ј.Јоцић, др П.Радловић)
 • ЧОО40ТЗ0
 • Чврст и опасан отпад
 • Субота, 23.03.2019. у 16:00 сати

Неприхваћене пријаве

Датуми испитних рокова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017