Испитни рокови

Стари студенти

ИСПИТНИ РОКОВИ

 • БЗР40ТО0
 • Безбедност и здравље на раду
 • Недеља, 25.11.2018. у 16:00 сати
 • ГДЗ40ДГ2
 • Графички дизајн 2
 • Недеља 09.12.2018. у 12:00 сати (класа мр А.Вартабедијан), у 16:00 сати (класа мр Д.Трифуновић)
 • ДЕН40ДП0
 • Дизајнирање ентеријера
 • Субота, 24.11.2018. у 12:00 сати
 • ДКГ40ДК0
 • Дизајнирање кожне галантерије
 • Субота, 24.11.2018. у 12:00 сати
 • ДОБ40ДК2
 • Дизајнирање обуће 2
 • Субота, 22.12.2018. у 12:00 сати
 • ДПР40ДП2
 • Дизајнирање производа 2
 • Субота, 22.12.2018. у 8:00 сати
 • ЕНГ40ОО2
 • Енглески језик 2
 • Недеља, 02.12.2018. у 8:00 сати
 • ЗВО40ТЗ0
 • Загађење и заштита вода
 • Недеља, 02.12.2018. у 16:00 сати
 • ЗББ40ТО0
 • Заштита од буке и вибрација
 • Субота 08.12.2018. у 08:00 сати
 • ИНИ40ТО0
 • Инжењерска истраживања
 • Недеља, 25.11.2018. у 9:00 сати
 • ИКМ40ТГ2
 • Инжењерске комуникације 2
 • Субота, 22.12.2018. у 14:00 сати
 • ИСД40ДО0
 • Историја дизајна
 • Недеља, 25.11.2018. у 16:00 сати
 • ГМТ40ОО0
 • Материјали
 • Субота 08.12.2018. у 12:00 сати
 • МАШ40ТГ0
 • Машине
 • Субота, 24.11.2018. у 08:00 сати
 • МЉР40МК0
 • Менаџмент људским ресурсима
 • Субота 01.12.2018. у 9:00
 • МТК40МК0
 • Менаџмент тоталним квалитетом
 • Субота 08.12.2018. у 12:00 сати
 • СОЦ40ТО0
 • Општа социологија
 • Недеља, 02.12.2018. у 10:00 сати
 • ОСД40ДО2
 • Основи дизајнирања 2
 • Субота, 22.12.2018. у 8:00 сати
 • ОЕК40ТЗ0
 • Основи екологије
 • Недеља, 25.11.2018. у 08:00 сати
 • ПРА40ТО0
 • Примена рачунара
 • Недеља, 16.12.2018. у 12:00 сати
 • ПРА40ДО1
 • Примена рачунара - дизајн 1
 • Субота, 15.12.2018. у 12:00 сати
 • ПРА40ДГ2
 • Примена рачунара - графика 2
 • Субота 01.12.2018. у 8:00
 • ПРМ40ТО0
 • Пројект менаџмент
 • Субота, 15.12.2018. у 16:00 сати
 • ПСИ40ДО0
 • Психологија
 • Субота, 15.12.2018. у 12:00 сати
 • ПСР40ТО0
 • Психологија рада
 • Субота 01.12.2018. у 12:00 сати
 • РЦП40ТЗ0
 • Рециклажни процеси
 • Субота, 22.12.2018. у 12:00 сати
 • СЛГ40ОО0
 • Слог
 • Недеља, 16.12.2018. у 12:00 сати
 • СОК40ДО0
 • Социологија културе
 • Недеља 09.12.2018. у 10:00 сати
 • СОУ40ТО0
 • Стандардизација и оцењивање усаглашености
 • Субота 08.12.2018. у 16:00 сати
 • СТП40ТГ0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • СТП40ТБ0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • СТП40ТЗ0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • СТП40МК0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • СТП40ДГ0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • СТП40ДП0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • СТП40ДК0
 • Стручна пракса
 • Недеља, 25.11.2018. у 09:00 сати
 • ТМН40ТО0
 • Теорија менаџмента
 • Субота, 15.12.2018. у 9:00 сати
 • ТТЕ40ТБ0
 • Термотехника и енергетика
 • Субота, 15.12.2018. у 12:00 сати
 • ТШТ40ТГ0
 • Технологија штампе
 • Недеља, 25.11.2018. у 12:00 сати
 • ТОП40ТО0
 • Технолошке операције
 • Недеља 09.12.2018. у 8:00 сати
 • УМП40ДГ0
 • Уметнички пројекти
 • Недеља, 25.11.2018. у 12:00 сати
 • УМП40ДП0
 • Уметнички пројекти
 • Недеља, 25.11.2018. у 12:00 сати
 • УМП40ДК0
 • Уметнички пројекти
 • Недеља, 25.11.2018. у 12:00 сати
 • ФИЗ40ТО0
 • Физика
 • Недеља, 02.12.2018. у 16:00 сати
 • ЦРТ40ДО2
 • Цртање 2
 • Недеља, 16.12.2018. у 9:00 сати (класе мр А.Шарановић, мр Гордана Капунац, др Н.Симеоновић), у 12 сати (класе др Д.Дукић, др Ж.Ковач, др Ј.Јоцић, др П.Радловић)

Неприхваћене пријаве

Датуми испитних рокова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017