Завршни рад

Стари студенти

Завршни рад


Одлуку о одређивању тема за дипломске радове можете погледати овде. У овом документу можете видети koji завршни радови су одоборени.

ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД

Студент бира предвидјен предмет са студијског програма, односно ментора с којим договара тему за рад када положи, испуни све предиспитне обавезе, или упише све предмете из студијског програма.
На обрасцу ВО-ОБ-001, Образац за пријављивање завршног рада и полагање завршног испита који добија у Студентској служби, пријављује тему рада. Попуњава опште податке, а ментор потписује задату тему. Студент враћа образац Студентској служби која га прослеђује на одобрење Наставном већу. Током шестог семестра студент припрема рад у складу с Упутством за израду студентских стручних радова у сарадњи с ментором. Када испуни све услове пријављује испит на шалтеру Студентске службе.

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ РАДА И ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ

За пријаву испита Завршни рад потребно је:

 - индекс;

 - одобрена пријављена тема с Наставног већа - образац ВО-ОБ-001, Образац за пријављивање завршног рада и полагање завршног испита;

 - најмање два укоричена рада на којима тема рада мора бити идентична одобреној на седници Наставног већа, а један рад обезбедјен потписом ментора;

 - рад треба да је тврдо укоричен (осим за Одељење за дизајн);

 - положени сви испити с уписаног студијског програма;

 - регулисан статус студента;

 - раздужење у библиотеци;

 - обавештење ментора у слободној форми о тачном термину полагања и о члану Комисије, а у оквиру предвиђених термина за одржавање испита и

 - за високо образовање - основне студије:

         -  доказ о уплати за издавање дипломе и додатка дипломи.

- за високо образовање – специјалистичке студије:

        -  доказ о уплати за пријаву и полагање испита и

        -  доказ о уплати за израду и издавање уверења о дипломирању и дипломе.

Уколико је студент испунио горе наведене услове може да закаже испит најкасније до 48 часова пре термина за полагање.

По завршеном полагању испита студент доставља студентској служби :

 - један укоричен рад за библиотеку који је обезбедјен оценом, датумом полагања и потписом ментора и члана Комисије;

 - попуњен статистички лист ШВ 50;

 - образац ВО-ОБ-002, Захтев за издавање дипломе,

 - попуњен анкетни лист,

Упутство за израду студентских стручних радова
Форма и садржај студентских стручних радова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017