Пракса

Стари студенти

Радна и стручна пракса

На свим студијским програмима основних струковних студија обавезна је радна/стручна пракса после четвртог семестра студија.
Стручну праксу обављају студенти уписани од школске 2011/2012. године и надаље.
Радну праксу обављају студенти уписани закључно са школском 2010/2011. годином.

Радна/стручна пракса се обавља у трајању од 15 радних дана током летњег распуста у предузећима и установама чија је делатност повезана са стручним садржајима који се изучавају на студијском програму. Обављање и одбрана праксе су услов за упис треће године студијског програма.

Поступак обављања радне/стручне праксе
1. Студент купује у скриптарници Школе Дневник праксе на основним студијама.
2. Организатор наставе студенту издаје Програм рада и Упут за обављање праксе (саставни део Дневника праксе на основним студијама) најкасније до 30.06. текуће школске године.
3. Организација у којој студент обавља праксу може бити на предлог ментора или студента. Ментор студенту задаје задатке из Програма рада.
4. Студентска служба заводи Упут за обављање праксе у попис аката и оверава печатом.
5. Надзор над обављањем радне/стручне праксе врши ментор радне/стручне праксе. Списак ментора по студијским програмима налази се у наставку текста.
6. Студент током летњег распуста обавља радну/стручну праксу у трајању од 15 радних дана по програму ментора, води Дневник и израђује елаборат стручне праксе (у складу са описом предмета).
7. У дневнику праксе на обрасцу Упут за обављање праксе, организација у коју је студент упућен потврђује да је студент обавио радну/стручну праксу.
8. Током септембра месеца (најкасније до 15. септембра) студент брани радну/стручну праксу.
9. Ментор потврђује у дневнику на обрасцу Упут за обављање праксе и бази података, да је студент успешно одбранио радну/стручну праксу и остварио 3 ЕСПБ бода. У индексу евидентира забелешку о обављењој радној/стручној пракси на предвиђеном месту за студентске праксе.
10. Студент при упису треће године студија предаје студентској служби образац Упут за обављање праксе за досије, откинут по перфорацији.
11. Уколико студент не одбрани радну/стручну праксу до 30.09., поново уписује предмет.

За сва ваша питања о реализацији праксе поред ментора можете контактирати и организатора наставе.

Упутство за обављање Стручне праксе за студенте уписане од 2011/12 и надаље, можете преузети овде.
Упутство за обављање Радне праксе за студенте уписане закључно са 2010/11 можете преузети овде.

Списак ментора радне/стручне праксе по студијским програмима:
Графичка технологија - проф. Миодраг Тодоровић
Безбедност и здравље на раду - проф. Драгослав Угарак
Заштита животна средине - проф. Оливера Јовановић
Менаџмент квалитетом - проф. Драгутин Јовановић
Рециклажне технологије - проф. Марина Стаменовић
Графички дизајн - проф. Душко Трифуновић и мр Анамарија Вартабедијан
Дизајн индустријских производа - проф. Александар Кутрички
Модни дизајн производа од коже - мр Маја Милинић БогдановићСтручна пракса – Стручни пројекат

Стручни пројекат обављају студенти који су уписани од школске 2007/08. године закључно са школском 2010/2011. годином, а који су уписали или одслушали предмете свих година студијског програма.
Стручну праксу обављају студенти треће године студија који су уписани од 2002/03 закључно са школском 2006/2007. годином.

Поступак обављања радне/стручне праксе
1. Студент купује у скриптарници Школе Дневник праксе на основним студијама односно Дневник стручног пројекта.
2. Организатор наставе студенту издаје Програм рада и Упут за обављање праксе на основним студијама, односно стручног пројекта.
3. Организација у којој студент обавља праксу може бити одређена на предлог ментора или студента. Списак ментора Стручне праксе, односно Стручног пројекта, налази се у наставку текста. Ментор даје смернице студенту при изради Стручне праксе/Стручног пројекта.
4. Студентска служба заводи Упут у попису аката и исти оверава печатом.
5. Студент током пролећног семестра обавља Стручну праксу у трајању од шест недеља, или израђује Стручни пројекат, води дневник и израђује елаборат.
6. У Дневнику праксе на основним студијама на обрасцу Упут за обављање праксе на основним студијама, организација у коју је студент упућен потврђује да је студент обавио стручну праксу.
7. На поменутом обрасцу, у Дневнику праксе на основним студијама односно стручног пројекта, ментор потврђује да је студент успешно обавио предиспитне обавезе, а у индексу потписује на страници уписаних предмета и евидентира забелешку на предвиђеном месту за студентске праксе.
8. Стручна пракса може бити обједињења са Израдом завршног рада студента. При овери пролећног семестра (тј. шестог семестра за студенте уписане од школске 2002/03. до 2006/07. године) студент предаје студентској служби за досије образац Упут за обављање праксе на основним студијама односно стручног пројекта, откинут по перфорацији.
9. Студент пријављује и полаже испит Стручна пракса или Стручни пројекат који се вреднује оценом и остварује 15 ЕСПБ бодова.

За сва додатна упутства по питању реализације ових активности поред ментора студенти могу контактирати и организатора наставе.

Упутство за обављање Стручног пројекта за студенте уписане од 2007/08 до 2010/11 можете преузети овде.
Упутство за обављање Стручне праксе за студенте уписане од 2002/03 до 2006/07 можете преузети овде.

Списак ментора радне/стручне праксе по студијским програмима:
Графичка технологија -проф. Миодраг Тодоровић
Безбедност и здравље на раду - проф. Драгослав Угарак
Заштита животна средине - мр Весна Аливојводић
Менаџмент квалитетом - проф. Драгутин Јовановић
Графички дизајн - проф. Душко Трифуновић, мр Анамарија Вартабедијан
Дизајн индустријских производа - проф. Александар Кутрички
Модни дизајн производа од коже - мр Маја Милинић Богдановић

РЕГИСТАР УГОВОРА О САРАДЊИ можете погледати овде.
РЕГИСТАР НАСТАВНИХ БАЗА можете погледати овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017