Пријава испита

Стари студенти

Пријављивање испита стари студенти

Испитни рокови

Tоком школске године Школа организује следеће испитне рокове (децембарски, јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски и додатни октобарски). У јануару, јуну, септембру и октобру студент може да полаже испите свих семестара, а у децембарском и априлском испитном року само предмете које је слушао у јесењем/непарном семестру. У додатном октобарском испитном року студент може да пријави, односно полаже само један испит.

Студент може да полаже испит када је испитна пријава „прихваћена”. То значи да је за полагање испита потребно:

 - уписана текућа школска година;
 - испуњене предиспитне обавезе на предмету;
 - измирене финансијске обавезе према Школи и
 - пријављен испит по Правилима за пријаву испита;

С предиспитним обавезама студент се упознаје на почетку семестра, а правила за пријављивање испита су следећа:

Правила за пријављивање испита

 - Студент пријављује испите на Збирној испитној пријави коју купује у Скриптарници.
 - Испит плаћа студент који:
 - није пријавио испит у термину за пријаву испита;
 - пријављује испит више од једног пута (за самофинансирајуће студенте), односно више од два пута (за студенте у буџетском статусу);
 - полаже испит више од једног пута и
 - полаже испит пред Комисијом.
 - Уз збирну испитну пријаву ови студенти прилажу уплатницу по важећем ценовнику.

Пријављивање испита у року врши се убацивањем пријаве у сандуче за пријаву испита које се налази испред Скриптарнице, или препорученом пошиљком. Ако се испит пријављује поштом сматра се да је пријављен у року ако печат поште на коверти носи најкасније датум предвиђен за пријаву испита и ако пошиљка благовремено стигне.

Студент може да пријави испит после утврђеног термина за пријаву испита и то најкасније 24 часа пре планираног термина за одржавање испита Наставним календаром (изузимајући суботу и недељу) на шалтеру Студентске службе уз уплатницу с уплатом по увећаној цени (видети ценовник).

Ако је планиран термин испита у 9 часова студент пријављује испит најкасније претходног дана пре 9 часова у канцеларији Студентске службе. Ако је испит у понедељак у 9 часова, студент пријављује испит најкасније у петак до 14 часова.

Студент може да полаже испит ако је: пријавио испит на збирној испитној пријави, уписао текућу школску годину, испунио предиспитне обавезе, предао Студентској служби уплатницу за уплаћену школарину и поднео доказ о уплати за испит ако је у обавези.

Да би испитна пријава била “прихваћена” треба да је исправно попуњена именом и презименом студента, тачним бројем индекса, шифром предмета, називом предмета, именом и презименом професора и бројем пријава и излазака на испит.

Накнадна измена пријављеног испита другим после рока за пријаву испита у збирној испитној пријави није могућа.

Студент који пријављује или полаже испит више од једног пута, следеће пријављивање испита плаћа (видети ценовник).

По уношењу свих испитних пријава, Студентска служба на огласној табли као и на web адреси школе објављује списак испитних пријава по предметима које „нису прихваћене” с разлогом неисправности. Студент може да полаже испит уколико отклони неисправност најкасније до 24 часа пред први планирани термин за одржавање испита Наставним календаром. Студенту који редовно плаћа рате школарине испитна пријава биће „неприхваћена”, за испит који ће се одржати у термину када приспева уплата следеће рате школарине а чија се неисправност аутоматски отклања по доношењу потврде о накнади уплате.


Студент који је незадовољан оценом може да је поништи до краја текуће школске године уз молбу о поништавању испита (највише два пута) коју прилаже уз збирну испитну пријаву с доказом о уплати за накнаду за поништавање и полагање испита. Уколико молба није приложена сматраће се да студент није информисан о оцени и неће му бити прихваћена пријава за полагање испита.

Уколико до термина за пријаву испита није објављен резултат из претходног испитног рока, студент пријављује испит у термину за пријаву с назнаком „ЧЕКАМ РЕЗУЛТАТ”.

Ако је студент положио испит, испитна пријава неће бити прихваћена. Ако није положио, испитна пријава студента биће “прихваћена” ако студент донесе уплатницу на шалтер Студентске службе најкасније три дана по објављивању резултата, јер ће у супротном моћи да пријави испит само с накнадом за закаснелу испитну пријаву.

Студентска служба може да уважи неискоришћену уплату за полагање испита студенту само за наредни испитни рок и то само ако је испитна пријава „неприхваћена”. Да би уплата била уважена студент треба да се јави на шалтер Студентске службе до планираног термина за одржавање испита Наставним календаром за који пријава није била прихваћена.

Накнада се не уважава за “прихваћену” испитну пријаву за испит на који студент није приступио .

После три неуспела полагања истог испита студент може да тражи да полаже испит пред Комисијом што треба да назначи у Збирној испитној пријави.

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.

Пријављивање испита - Студенти уписани после шк. 2007/08. године

Испитни рокови
Tоком школске године Школа организује следеће испитне рокове: децембарски, јануарски, априлски, јунски, септембарски, октобарски и додатни октобарски.

За полагање испита je потребно:
- уписана текућа школска година;
- испуњене предиспитне обавезе на предмету;
- измирене финансијске обавезе према Школи и
- пријављен испит у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе и пријаву испита. Упутство можете погледати овде.

Правила за пријављивање испита
С предиспитним обавезама студент се упознаје на почетку семестра, а правила за пријављивање испита су следећа:
1. Адреса на којој се налази студентски сервис је https://student.politehnika.edu.rs путем кога студент пријављује испите (не купује Збирну испитну пријаву на Скриптарници, за пријаву у року).
2. Испит плаћа студент који:
- није пријавио испит у термину за пријаву испита;
- пријављује испит више од једног пута (за самофинансирајуће студенте), односно више од два пута (за студенте у буџетском статусу);
3. Студенти који плаћају накнаду за пријаву испита морају да имају уплаћена средства на рачуну како би могли да пријаве испит. Приликом вршења уплате потребна су ДВА РАДНА ДАНА да уплата буде видљива на стању, да би могао да се пријави испит. Такође, треба водити рачуна о томе да платни промет Републике Србије викендом не ради. Сваки студент има јединствен позив на број који важи само за њега (На свом налогу сваки студент може видети пример уплатнице). Само уплате извршене са адекватним позивом на број ће бити видљиве на стању.
4. Пријављивање испита у року врши се пријавом путем студентског сервиса и студент ће одмах моћи да види испите које може да пријави и Пријављене испите. "Неприхваћене пријаве" не постоје. Уколико студент није испунио услов за пријаву испита или недостаје уплата или школарина, систем ће одмах обавестити о томе. Ако се испит пријављује поштом сматра се да је пријављен у року ако печат поште на коверти носи најкаснији датум предвиђен за пријаву испита и ако пошиљка благовремено стигне.
5. Студент може да пријави испит после утврђеног термина за пријаву испита и то најкасније 24 часа пре планираног термина за одржавање испита Наставним календаром (изузимајући суботу и недељу) на шалтеру Студентске службе по увећаној цени (видети ценовник). Такође, мора вршити уплату путем студентског сервиса и водити рачуна да на време има уплаћена средства и да је уплата извршена на адекватан позив на број. Ако је планиран термин испита у 9 часова студент пријављује испит најкасније претходног дана  пре 9 часова у канцеларији Студентске службе. Ако је испит у понедељак у 9 часова, студент пријављује испит најкасније у петак до 14 часова.
6. Да би студент који плаћа школарину могао да пријави испит, потребно је да до датума пријаве испита буде измирена рата школарине која је доспела по Изјави о начину плаћања (пријава испита у јануару, потребно је да је уплаћена децембарска рата, накнадна пријава испита у фебруару, потребно је да буде уплаћена јануарска рата). При уплати школарине такође користити јединствен позив на број и водити рачуна да су потребна два радна дана да уплата буде видљива на стању.
7. Студент који је незадовољан оценом може да је поништи до краја текуће школске године уз молбу о поништавању испита (највише два пута) коју прилаже уз доказ о уплати за накнаду за поништавање и полагање испита.
8. ВАЖНА НАПОМЕНА: уколико се уплата за пријаву испита и уплата школарине врши у складу са Упутством на позив на број, који је јединствен за сваког студента, није потребно да студенти достављају уплатнице преко шалтера Студентске службе.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017