Упис школске године

Стари студенти

Упис/евидентирање школске године

Студент са акредитованих студијских програма уписан на основе и специјалистичке студије нема обавезу овере семестра.

Обавеза студента је да:
- испуњава предиспитне обавезе;
- се придржава потписаног Уговора и Изјаве о начину плаћања школарине и да доставља доказ о уплати школарине (студент који плаћа школарину), јер ће у супротном бити спречен да полаже испите у испитним роковима;
- уписује школску годину до стицања 180 ЕСПБ бодова.

Овим студентима се при упису наредне школске године оверава претходна година студирања и укупно остварен број ЕСПБ бодова.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС И ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Упис школске 2018/19. године вршиће се од 10.09. закључно с 11.10.2018. године, према следећем распореду:

- Студенти који студирају на акредитованим студијским програмима и нису остварили услов за рангирање на буџет или задржавају статус самофинансирајућих студената, упис у школску 2018/19. годину морају извршити у периоду од 10.09. закључно с 03.10.2018. Студенти који се уписују после предвиђеног термина плаћају накнаду за закаснели упис, у складу с важећим ценовником за школску 2018/19. годину.

- Студенти који студирају на акредитованим студијским програмима и остваре услов за рангирање на буџет у оквиру предвиђене квоте за буџет, морају се уписати у периоду периоду од 05.10. закључно с 11.10.2018., по ранг листи која се објављује у првој недељи октобра. Поменути студенти морају извршити упис у тачно дефинисаном термину јер ће се, по истеку последњег дана предвиђеног термина, вршити проширивање ранг листе.

Упис АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА и ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТУДЕНАТА којима је истекао апсолвентски стаж вршиће се за школску 2017/18. годину 29.09.2017.  и 29.03.2018. За регулисање статуса после дефинисаног рока студенти плаћају накнаду у складу с важећим ценовником за школску 2017/18. годину.

ПОСТУПАК УПИСА У 2018/2019. ШК. ГОДИНУ

Најпре је потребно да студенти приступе свом е-налогу, на коме треба да изврше БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА (предмети које студент уписује  у шк. 2018/2019. години)

Студент бира најпре неположене испите  I године студија, а потом неположене испите из виших година студија.

Студент има право, уколико жели, да приликом бирања ИЗБОРНОГ  предмета замени изборни предмет у односу на онај који је слушао претходне школске године.

ОБАВЕЗНИ предмети које је студент пратио у шк.2017/2018. године а које није положио и треба поново да их упише у шк.2018/2019. годину су аутоматски штиклирани.

Уколико студент не жели  поново да прати неке од њих , а може да их не упише, бирање тих предмета мора при упису напоменути Студентској служби.

Обавезни предмети које треба студент први пут да прати у шк.  2018/2019. години, треба да изабере.

Школарина за шк. 2018/2019. годину се плаћа сразмерно броју уписаних ЕСПБ а у складу са Ценовником. 

Након  извршеног бирања предмета, потребно је извршити уплату школарине (за студенте који плаћају школарину), и тек пошто уплата буде видљива на стању студент на шалтер студентске службе доноси:

-ИНДЕКС

-2 ШВ20 обрасца.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Бирањем предмета се не сматра да је извршен упис у шк. 2018/19. годину. НЕОПХОДНО је путем шалтера студентске службе доставити индекс и ШВ обрасце.

ШКОЛАРИНА

Накнада за држављане РС

Накнада за стране држављане


60 ЕСПБ

1 ЕСПБ

Основне студије

96.000,00

1.600,00

1.000,00 €


Одељење за дизајн

Основне студије

63.000,00

1.050,00

600,00 €


Одељење за технологију

Специјалистичке студије

96.000,00

1.600,00

1.000,00 €


Мастер студије

120.000,00

2.000,00

1.200,00 €


Одељење за дизајн

Мастер студије

111.000,00

1.850,00

1.180,00 €


Одељење за технологију

Самофинансирајући студенти високог образовања школарину плаћају сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, односно сразмерно уписаном броју предмета.

Студенти високог образовања чије се школовање финансира из буџета за ЕСПБ бодове уписане преко 60 ЕСПБ плаћају школарину сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.

Студенти високог образовања којима је на лични захтев продужен рок за завршетак студија, плаћају школарину у школској години сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, уз накнаду за доношење решења о продужетку рока. (4000, 00 динара).

Студент може платити школарину на један од следећих начина

У једној рати, целокупан износ приликом уписа школске године;

У две једнаке рате, и то:

- прву  рату: при упису школске године,

- другу рату: у марту 2019. године;

3. У десет рата, и то:

-прву рату: 30% школарине при упису школске године,

-другу рату: у новембру 2018. године,

- трећу рату: у децембру 2018. године,

-четврту рату: у јануару 2019. године,

-пету рату: у фебруару 2019. године,

-шесту рату: у марту 2019. године,

-седму рату: у априлу 2019. године,

-осму рату: у мају 2019. године,

-девету рату: у јуну 2019. године,

-десету рату: у јулу 2019. године;

Након уплате прве рате школарине, преостали износ се дели у девет једнаких рата.

Уплате се врше са позивом на број који је јединствен за сваког студента, који студенти могу видети када се улогују на студентски сервис преко сајта Школе, у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе и пријаву испита.

Уплате су видљиве на стању у року од два радна дана након уплате и у том случају није потребно достављати уплатнице преко шалтера Студентске службе.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС:  од 10.09. закључно са 11.10.2018. године

Самофинансирајући студенти који задржавају самофинасирајући статус и не могу полагати више ни један испит: 10.09.-03.10.2018. године

Буџетски студенти:05.10.-11.10. 2018. године по ранг листи која ће бити објављена у првој недељи октобра.

НАПОМЕНА:

Студентска служба са студентима ради сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, а у периоду УПИСА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ од 9:00 до 14:00 часова.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017