Упис школске године

Стари студенти

Упис/евидентирање школске године

Студент са акредитованих студијских програма уписан на основе и специјалистичке студије нема обавезу овере семестра.

Обавеза студента је да:
- испуњава предиспитне обавезе;
- се придржава потписаног Уговора и Изјаве о начину плаћања школарине (студент који плаћа школарину), јер ће у супротном бити спречен да полаже испите у испитним роковима;
- уписује школску годину до стицања 180 ЕСПБ бодова.

Овим студентима се при упису наредне школске године оверава претходна година студирања и укупно остварен број ЕСПБ бодова.


ПОСТУПАК УПИСА У 2019/2020. ШК. ГОДИНУ

Најпре је потребно да студенти приступе свом е-налогу, на коме треба да изврше БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА (предмети које студент уписује  у шк. 2019/2020. години)

Студент бира најпре неположене испите  I године студија, а потом неположене испите из виших година студија.

Студент има право, уколико жели, да приликом бирања ИЗБОРНОГ  предмета замени изборни предмет у односу на онај који је слушао претходне школске године.

ОБАВЕЗНИ предмети које је студент пратио у шк.2018/2019. године а које није положио и треба поново да их упише у шк.2019/2020. годину су аутоматски штиклирани.

Уколико студент не жели  поново да прати неке од њих , а може да их не упише, бирање тих предмета мора при упису напоменути Студентској служби.

Обавезни предмети које треба студент први пут да прати у шк.  2019/2020. години, треба да изабере.

Школарина за шк. 2019/2020. годину се плаћа сразмерно броју уписаних ЕСПБ а у складу са Ценовником. 

Након  извршеног бирања предмета, потребно је извршити уплату школарине (за студенте који плаћају школарину), и тек пошто уплата буде видљива на стању студент на шалтер студентске службе доноси:

  - ИНДЕКС

  - 2 ШВ20 обрасца,

  - 2 Oбрасца за упис премета / Изјава о начину плаћања школарине.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Бирањем предмета се не сматра да је извршен упис у шк. 2019/20. годину. НЕОПХОДНО је путем шалтера студентске службе доставити индекс и ШВ обрасце и Образац за упис предмета/Изјаву о начину плаћања школарине.

ШКОЛАРИНА

Накнада за држављане РС

Накнада за стране држављане


60 ЕСПБ

1 ЕСПБ

Основне студије

105.000,00

1.750,00

1.000,00 €


Одељење за дизајн

Основне студије

66.000,00

1.100,00

600,00 €


Одељење за технологију

Специјалистичке студије

105.000,00

1.750,00

1.000,00 €


Мастер студије

129.000,00

2.150,00

1.200,00 €


Одељење за дизајн

Мастер студије

117.000,00

1.950,00

1.180,00 €


Одељење за технологију


  - Самофинансирајући студенти високог образовања школарину плаћају сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, односно сразмерно уписаном броју предмета.

  - Студенти високог образовања чије се школовање финансира из буџета за ЕСПБ бодове уписане преко 60 ЕСПБ плаћају школарину сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.

  - Студенти високог образовања којима је на лични захтев продужен рок за завршетак студија, плаћају школарину у школској години сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, уз накнаду за доношење решења о продужетку рока. (4000, 00 динара).

Студент може платити школарину на један од следећих начина

У једној рати, целокупан износ приликом уписа школске године;

У две рате, и то:

  - прву  рату: 30% од целокупног износа школарине, и то при упису школске године,

  - другу рату: 70% (преостали део школарине), најкасније до 30.11.2019. године;

Уплате се врше са позивом на број који је јединствен за сваког студента, који студенти могу видети када се улогују на студентски сервис преко сајта Школе, у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе и пријаву испита.

Уплате су видљиве на стању у року од два радна дана након уплате и у том случају није потребно достављати уплатнице преко шалтера Студентске службе.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС:  од 16.09. закључно са 10.10.2019. године

Самофинансирајући студенти који задржавају самофинасирајући статус и не могу полагати више ни један испит: 16.09.-03.10.2019. године

Буџетски студенти: 04.10.-10.10. 2019. године по ранг листи која ће бити објављена у првој недељи октобра.

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА У ПЕРИОДУ УПИСА: 09-14h

Након ових термина, студенти плаћају накнаду за кашњење у складу са Ценовником.

02.09.2019.                                                                             Студентска служба

У школској 2019./2020. постоји могућност плаћања школарине путем кредита, у сарадњи са Комерцијалном банком. За више информација погледајте овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017