Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
valivojvodic@politehnika.edu.rs

мр Весна Аливојводић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Среда, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
kbanjevic@politehnika.edu.rs

др Ковиљка Бањевић

Рођена је 12.03.1976. у Панчеву, Република Србија. Докторску дисертацију одбранила је 2010. године на Факултет за пословне студије – Мегатренд универзитета у Београду. На истоименом факултету завршила је магистарске (2004. године) и академске студије (2001. године). Радни однос у Школи засновала је 2001. године у звању стручног сарадника. У звање предавача за предмете у области менаџмента изабрана је 2006. године, а 2011. изабрана је у звање професора струковних студија за ужу стручну област инежењерски менаџмент. Од 2004. до 2011. ангажована је на месту координатора наставе. Од 2011. године обавља функцију помоћника директора за наставу. Аутор је већег броја научно-стручних радова, а области интересовања су менаџмент људским ресурсима и обезбеђење квалитета у високом образовању.

Консултације јесен:
Понедељак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Понедељак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
mmbogdanovic@politehnika.edu.rs

др Маја Милинић Богдановић

Рођена у Београду 1972. Дипломирала 1996. на Факултету примењених уметности у Београду, магистрирала 2010. на Факултету примењених уметности у Београду. Похађа докторске студије. Радно искуство: 1996-1997. Модна индустрија “ КЛУЗ“, волонтерски рад, дизајнер дечије конфекције; 1997-1999. Индустрија обуће Београд, стални радни однос, главни дизајнер мушке, женске и дечије обуће; 1999-2004. Интернационална фирма TRADEX, Гориција, Италија, хонорарни рад, дизајнер обуће; 2005-2010. Факултет примењених уметности, Београд, хонорарни рад, предавач на Одсеку костим; 2006-2009. Интернационална компанија-WINK, стални радни однос, дизајнер обуће, графички дизајнер, дизајнер ентеријера; 2009-2011. ADIDAS SERBIA D.O.O. хонорарни рад, графички дизајнер, дизајн текстила; 2010. Висока школа струковних студија- Београдска политехника, предавач на стручним предметима: Дизајнирање обуће 1, Дизајнирање обуће 2, Рачунарско моделовање, Стручна пракса, на Одсеку Дизајн, Студијски програм- Модни дизајн производа од коже

Консултације јесен:
Среда, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
dbrkic@politehnika.edu.rs

др Доминик Бркић

Рођена је 05.10.1970. године у Чачку, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 1995. године. Магистарску тезу на истом факултету одбранила је 2007. године. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. Године 2007. изабрана је у звање предавача струковних студија у ужој стручној области Примењена хемија.

Консултације јесен:
Понедељак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Понедељак, 14:00 – 16:00
Е-адреса:
avartabedijan@politehnika.edu.rs

др Анамарија Вартабедијан

Рођена је 13.06.1974. у Београду. Дипломирала је сликарство на Факултету Ликовних Уметности у Београду јануара 1998. године. Mагистрирала је 2001. на сликарском одсеку - смер мозаик, ФЛУ, Београд. Звање Мастер дизајнер (графички дизајн) стекла је на Факултету за уметност и дизајн у Београду, септембра 2014. године. Од 2015. године је докторант на Факултету примењених уметности у Београду. Члан је УЛУПУДС-а и УЛУС-а. Члан је Уметничког савета УЛУПУДС-а од 2012. године. Приредила је тридесет и шест самосталних изложби у земљи и иностранству од 1995. године до данас. Осамнаест пута је излагала са породицом Вартабедијан у земљи и иностранству. Групно излаже од 1994. на преко стотину изложби. Предавач је на Високој школи струковних студија Београдска политехника. Бави се рок фотографијом од 2004. године. Уредник је фотографије у недељном рок и арт веб магазину – www.davidsubrock.com, и фотограф-сарадник за Хит страну Политикиног забавника од 2014. године. Покретач је пројекта Рок моменти - изложбе рок фотографије од 2006. године до данас. Добитник је више стручних признања од 1996. године до данас.

Консултације јесен:
Среда, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Уторак, 14:00 – 16:00
Е-адреса:
dvracarevic@politehnika.edu.rs

Дејан Врачаревић

Рођен је 12.05.1970. године у Инђији, Република Србија. Дипломирао је на Факултету за дизајн Универзитета Унион у Београду, 2006. године. Исте године бира се у звање предавача, у допунском раду, у области дизајна производа. Радни однос у Школи засновао је 2007. године као предавач за предмете из области дизајна производа. 2012. уписао Докторске уметничке студије, облас дигитална уметност. У току припрема уметничког пројекта и дисертације. Област рада и интересовања: индустријски дизајн производа, израда модела и прототипова, примена програмиблних логичких контролера, програмирање, сарадња са привредом у области дизајна и производње производа широке потрошње, сарадња са "start-up" центрима у Србији... У току припрема пројекта технолошког инкубатора за реализацију и разраду пројеката и подршку дизајнерима индустријских производа, проналазачима и иноваторима. Радове погледајте на страницама http://dvracarevic.tumblr.com/radovi, http://dvracarevic.tumblr.com/my-experiments и http://dejanvracarevic.tumblr.com/.

Консултације јесен:
Понедељак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
dgardasevic@politehnika.edu.rs

др Драгана Гардашевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Среда, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
dzarkovic@politehnika.edu.rs

др Дарја Жарковић

Рођена је 15.03.1973. године у Земуну, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1997. године. На истом факултету је одбранила и магистарски рад 2004. године, и тиме стекла звање магистра техничких наука. Докторску дисертацију одбранила је 2011. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду, чиме је стекла научни степен доктора техничких наука. Радни однос у Школи засновала је 2002. године као стручни сарадник за групу предмета графичке технологије. Године 2004. бира се у звање предавача за групу предмета из графичке технологије и за предмет Загађење подземних вода и земљишта. Две године касније бира се у звање предавача за предмете из области заштите животне средине, а године 2008. бира се у звање предавача из области заштите животне средине у ужим стручним областима – Графичка технологија и Инжењерство заштите животне средине. 2011. године изабрана је у звање професора струковних студија у две уже стручне области: Инжењерство заштите животне средине и Графичка технологија.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017