Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 - 12:00; Четвртак, 13:50 – 14:50
Консултације пролеће:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
vmiladinovic@politehnika.edu.rs

др Витомир Миладиновић

Рођен је 23.06.1954., с. Тропоње, општина Свилајнац, Република Србија. Образовање: Гимназија ''Лаза Стојановић'' Свилајнац, 1973. Техничка војна академија КоВ – Смер Моторна возила, Загреб, 1978. Магистарске студије: Машински факултет Универзитета у Београду – Смер Надградње на возилима; Магистарски рад: ''Ефекти типизације и унификације специјалних надград¬њи моторних возила'' одбрањен 1993. Докторске студије: Војна академија Београд;Дисертација: ''Прилог оптимизацији струк¬туре асортимана неборбених возила у Војсци применом метода стандардизације и менаџ¬мента квалитетом''одбрањена 2006. Библиографија: Више радова на научно – стручним скуповима и у научним и стручним часописима. Уџбеник „Менаџмент квалитетом“ (ВШСС Београдска политехника, 2012). Ауторизована скрипта „Информационе технологије у менаџменту квалитетом (ВШСС Београдска политехника, 2012).

Консултације јесен:
У договору са професором
Консултације пролеће:
У договору са професором
Е-адреса:

др Мирослав Милојевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 11:20 – 13:20
Консултације пролеће:
Понедељак, 12:10 – 14:10
Е-адреса:
anastasic@politehnika.edu.rs

др Александра Настасић

Рођена је 16.05.1973. године у Београду. Дипломирала је 1998. године на групи за Термотехнику, Машинског факултета Универзитета у Београду. Научно звање магистар техничких наука у области машинства, ужа научна област Индустријско инжењерство, стекла је на истом факултету 2006. године, одбраном магистарске тезе под називом „Модел међузависности ситуационих фактора организационе културе и организационе структуре“. У оквиру рада на магистарској тези учествовала у истраживању Економског Института на пројекту „Утицај других контингентних фактора на организациону структуру“. Научно звање доктор техничких наука у области Индустријско инжењерство и менаџмент стекла је 2016. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду, одбраном докторске дисертације под називом „Организациона култура и задовољство корисника у високошколским установама“. Похађала и успешно завршила семинаре ’’Усавршавање универзитетских наставника – базични програм’’ и „Високошколска дидактика“ у организацији Филозофског факултета у Београду, курс за водеће провераваче система менаџмента квалитетом, као и већи број курсева, семинара и радионица из области система менаџмента. Коаутор је монографије, уџбеника и скрипти. Научне и стручне радове објављивала је у часописима и учествовала је раду већег броја домаћих и међународних научно-стручних скупова и конференција. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. У звање предавача за предмете из уже научне области Индустријско инжењерство изабрана је 2006. године, а од 2011. године и за предмете из уже научне области Инжењерски менаџмент. За руководиоца Службе квалитета Београдске политехнике постављена је 2008. године.

Консултације јесен:
Петак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Понедељак, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
rpejovic@politehika.edu.rs

мр Раде Пејовић

Рођен је 24.05.1973. године у Ивањици. Дипломске студије је завршио на Факултету примењених уметности у Београду 2000. године, Одсек текстил. Магистарске студије је завршио 2007. године на ФПУ са темом „Истраживање текстуралних и структуралних вредности на кожи као базном материјалу” код ментора проф. Иване Вељовић. Члан је УЛУПУДС-а. од 2001. године. У својству предавача запослен је на Високој школи струковних студија Београдска политехника на предметима Основи дизајнирања и Дизајнирање кожне галантерије. Раде Пејовић је руководилац студијског програма Модни дизајн производа од коже. Професионално се ангажује и реализује пројекте у којима успешно генерише сва искуства из области дизајна текстила и дизајна кожних материјала. Остварује значајан допринос у области дизајна коже, реализацијама пројеката који почивају на интердисциплинарности, сарадњи са техничко-технолошким експертима и стучним лицима из производње. Тренутно је на трећој година докторских студија на Факултету примењених уметности у Београду, уписане школске 2013/14. године, одсек- примењена уметност и дизајн.

Консултације јесен:
Петак, 15:00 – 17:00
Консултације пролеће:
Среда, 14:00 - 16:00
Е-адреса:
ttanaskovic@politehnika.edu.rs

др Татјана Танасковић

Рођена је 22.07.1967. године у Београду, Република Србија. Дипломирала је на Машинском факултету у Београду 1995. године, а на истом факултету стекла је и научно звање магистра техничких наука 2003. године. Радни однос у Школи засновала је 2001. године као стручни сарадник. Од 2008. године ради као наставник у звању предавача, у ужој стручној области – Индустријско инжењерство.У истој области је докторирала на Машинском факултету у Београду 2011. године. Изабрана у звање професора 2011. године у Београдској Политехници, за област Индустријског инжењерства. Носилац два патента на медјународном нивоу.

Консултације јесен:
Четвртак, 12:10 – 14:10
Консултације пролеће:
Среда, 12:10 - 14:10
Е-адреса:
dtipsin@politehnika.edu.rs

Давид Типшин

Рођен 10.07.1988. у Београду, република Србија. Основне академске студије завршио на Метрополитан универзитету у Београду 2015. године и стекао звање - дипломирани графички дизајнер. На Београдској политехници ради од 2011. године, а 2016. је изабран у звање стручног сарадника.

Консултације јесен:
Среда, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Среда, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
mtodorovic@politehnika.edu.rs

мр Миодраг Тодоровић

Рођен 18,03,1954. Године у Београду, Република Србија. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1978. године, а на истом факултету стекао је и научно звање магистра техничких наука 1993. године. Радни однос у Високој школи струковних студија-Београдска политехника као виши предавач засновао је 1993. године. У звање професора за предмет Машине и постројења изабран је 1998. године. У периоду 2001.-2003. обаљао је дужност помоћника директора за наставу. Од 2006. ради као наставник у звању професора струковних студија за ужу стручну област-Графичка технологија. Аутор је више стручних чланака и уџбеника о графичкој технологији. Као технички директор новнске штампарије АПМ-принт радио је 2003. и 2004. године, а као директор Штампарије КУЛТУРА 2004. и 2005. године. Дуги низ година је члан је Организационог одбора сајма ГРАФИМА, Савеза графичких инжењера и техничара и Удржења дигиталних и сито штампара Србије. Тренутно води две мање дигиталне штампарије у Београду.

Консултације јесен:
Четвртак, 08:00 – 10:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 08:00 – 10:00
Е-адреса:
dtrifunovic@politehnika.edu.rs

мр Душко Трифуновић

Рођен је 09.03.1971. године у Горњем Милановцу, Република Србија. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду 1996. године, а научно звање магистра уметности из области графичких комуникација стекао је на истом факултету 1999. године. Радни однос у Школи засновао је 2000. године као стручни сарадник. Године 2001. изабран је у звање предавача за предмете Графички дизајн и Писмо, а 2005. године је изабран за вишег предавача за предмете из области дизајна. Од 2007. године ради као наставник у звању професора струковних студија у ужој стручној области – Графички дизајн.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017