Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Понедељак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
nbukumiric@politehnika.edu.rs

Наташа Букумирић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017