Обавештења

Стари студенти

  Обавештења за стари студенти

  Обавештења се односе на све групе и семестре у оквиру студијског програма.

 •  Због спречености др Дарје Жарковић у четвртак 26.04.2018. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у четвртак 03.05.2018. од 15:00 до 17:00.

  25.04.2018.мр Доминик Бркић
 •  Због спречености др Иване Матић Бујагић у петак 27.04.2018. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у четвртак 03.05.2018. од 13:00 до 15:00.

  23.04.2018.мр Доминик Бркић
 • Због спречености др Мирјане Николић у суботу 21.04.2018. нису одржане консултацијеНадокнада консултација одржаће се у уторак 15.05.2018. од 15:35 до 16:35.

  23.04.2018.мр Доминик Бркић
 • Због спречености др Александре Настасић у уторак 17.04.2018. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у среду 18.04.2018. од 11:20 до 13:20.

  16.04.2018.мр Доминик Бркић
 • Испит у априлском испитнoм рoку из прeдмeтa Дизајнирање обуће 2 ДОБ20ДК2 код мр Маје Богдановић Милинић одржаће се у суботу 12.05.2018. сa пoчeткoм у 12:00 чaсoвa (умeстo 05.05.2018. у 12:00 кaкo je прeдвиђeнo Нaстaвним кaлeндaрoм).

  29.03.2018.Небојша Ћурчић

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017