Предмети на смеру

Графички дизајн

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Репродукционе технике и колор менаџмент
 • Репродукционе технике и колор менаџмент

  Стицање знања и вештина за припрему фајлова за штампу различитих и специфичних графичких производа, управљање бојом, калибрација опреме за припрему и штампу. Усвајање теоретских и практичних знања и вештина из подручја CTP технологије

 • Популарна култура
 • Популарна култура

  Упознавање студената са најважнијим теоријским промишљањима популарне културе, њеним односом са ширим друштвеним целинама, као и испољавању популарних феномена у појединим областима људске духовне делатности као што су: дизајн, рекламе, књига, плакат, филм, музика, стрип, видео игре и популарна литература.

 • Креативне визуелне технике 1
 • Креативне визуелне технике 1

  Циљ предмета је оспособљавање студента да оствари ауторски цртеж који ће на креативан и оригиналан начин применити у оквиру дизaјнерског или другог визуелног пројекта (илустрације, плаката, покретне графике, визуелног идентитета фирме/кампање и др).

 • Типографија
 • Типографија

  Циљ учења је оспособљавање студената за креативну употребу типографије у савременом графичком дизајну и графичким комуникацијама кроз конкретне пројекте које ће студент реализовати у току наставе.

 • Фотографија: Студио
 • Фотографија: Студио

  Циљ предмета је упознавање студента са фотографским медијем, оспособљавање за руковање професионалним фотоапаратом, упознавање са радом у фотографском студију. Изучавају се техника фотографисања, осветљавања, мерење светла, температура светла, фотографисање малих, средњих и великих објеката.

 • Графичке технике
 • Графичке технике

  Циљ предмета је да студенти кроз предавања и графичке вежбе овладају и стекну професионалне способности, знања и вештине за бављењем графичким техникама дигиталне и пропусне сито-штампе и њиховом применом у графичком дизајну и графичкој индустрији.

 • Креативне визуелне технике 2
 • Анимирани графички дизајн 1
 • Дизајн визуелног идентитета 1
 • Обликовање књиге 1
 • Дизајн амбалаже и оглашавање 1
 • Експериментална типографија
 • Стручна пракса 1
 • Стручна пракса 1

Друга година

 • Отворени студио
 • Анимирани графички дизајн 2
 • Дигитална фотографија
 • Историја и теорија уметности 1
 • Дизајн визуелног идентитета 2
 • Обликовање књиге 2
 • Дизајн амбалаже и оглашавање 2
 • Историја и теорија уметности 2
 • Комуникологија
 • Стручна пракса 2
 • Стручна пракса 2
 • Завршни рад
 • Завршни рад
 • 3D моделовање и анимација
 • Интернет технологије за дизајнере

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017