Предмети на смеру

Концепт и карактер дизајн

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Аналитичко цртање
 • Аналитичко цртање

  Циљ предмета је да се студенти кроз предавања и ликовне вежбе упознају са основама аналитичког цртања кроз аналитички цртеж / студију и примене их у концепт и дизајн карактеру.

 • Теорија форме
 • Теорија форме

  Циљ предмета је да студенти усвоје базична теоријска знања о елементима ликовног изражавања и да се путем ликовних вежби оспособе за примену теоријског знања у свом практичном раду. Усвајањем законитости из области ликовне композиције, едукују се да користе ликовне елементе у циљу јасног и изражајног преношења визуелне поруке.

 • Пластична анатомија
 • Пластична анатомија

  Студенти се кроз предавања и ликовне вежбе упознају са основама пластичне анатомије. Упознају се са основним појмовима и класификацијама коштаног и мишићног система човека, сисара и птица. Кроз аналитички цртеж, оспособљавају се да уоче пропорције, грађу и пластичке карактеристике грађе људског и животињског тела. Примењујући знања из области пластичне анатомије, оспособљавају се за веродостојно приказивање људске и животињске фигуре. Користећи различите материјале упознају се са цртачким поступцима које користе да анализирају делове људске и животињске фигуре у различитим позицијама (позама) као и да сагледај фигуру као целину. Применом теоријских и практичних знања долазе до ликовних решења на задацима из области цртања људске и животињске фигуре, чиме се оспособљавају за даљи развој професионалне праксе у области концепт арта и дизајна карактера.

 • Цртачке технике
 • Цртачке технике

  Циљ предмета је да студенти савладају, креативно експериментишу и комбинују различите цртачке технике: оловка, дрвене бојице, пастел, туш и перо, лавирани туш, акварел - те да потом унапређена стечена знања и вештине прилагоде потребама концепт и карактер дизајна.

 • Енглески језик 1
 • Енглески језик 1

  Циљ предмета је савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика, како би се студенти оспособили за комуникацију и коришћење литературе на енглеском језику.

 • Цртање фигуре 1
 • Моделовање
 • Историја уметности 1
 • Сликање
 • Енглески језик 2

Друга година

 • Сториборд 1
 • Историја уметности 2
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 1
 • Дигитално сликање 1
 • Дигитално моделовање 1
 • Сториборд 2
 • Дизајн карактера 1
 • Дигитално сликање 2
 • Дигитално моделовање 2
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Медијска култура
 • Визуелне уметничке праксе
 • Концепт арт 1
 • Дизајн карактера 2
 • Графички дизајн
 • Фотографија
 • Портфолио и презентација
 • Концепт арт 2
 • Цртање фигуре 2
 • Социологија културе
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017