О студијском програму

Управљање отпадом

О студијском програму

Ово је наш новоотворени смер проистекао из европског пројекта Wamppp на коме Школа учествује. Циљ пројекта а самим тим и едукације на овом смеру је стицање већег зања из области управљања отпадом како код струковних инжењера који ће се уписивати на овај смер тако и корисника из привреде за које ће се организовати разни видови тренинга. 

Студенти на овом смеру упознаће се и са најсавременијим методама и техникама у управљању отпадом као и законском регулативом како у нашем окружењу тако и у складу са светским тенденцијама.


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017