Nadoknada nastave iz premeta Logistika otpadnih materijala

Zbog sprečenosti Ane Momčilović u petak 19.4.2024. godine neće se održati nastava iz premeta Logistika otpadnih materijala. Nadoknada nastave je u petak 26.4.2024. od 8:00 do 10:25 sati u učionici K2-7.