Raspored konsultacija u objektu na Čukarici

Od ponedeljka 10.6.2024. godine primenjuje se sledeći raspored konsultacija nastavnika koji konsultacije održavaju u objektu na Čukarici (kabinet G2-1):

‒     dr um. Žolt Kovaččetvrtak od 11 do 13 sati;

‒     dr um. Petar Radlovićčetvrtak od 11 do 13 sati;

‒     dr um. Jelena Jocićčetvrtak od 11 do 13 sati;

‒     dr um. Natalija Simeonovićčetvrtak od 10 do 12 sati;

‒     mr Aleksandra Šaranovićčetvrtak od 12 do 14 sati;

‒     mr Gordana Kapunacčetvrtak od 10 do 12 sati;

‒     Milica Matovićčetvrtak od 10 do 12 sati;

‒     Radomir Izgarevićčetvrtak od 9:30 do 11:30 sati;

‒     Milan Krstićčetvrtak od 11 do 13 sati;

‒     dr um. Davor Dukićčetvrtak od 10 do 11 sati.