О библиотеци

Библиотека

Радно време Библиотеке 07:00 - 19:00 сати

Библиотека са читаоницом располаже свом потребном опремом и одговарајућим фондом литературе (књиге, уџбеници и стручни часописи), који се редовно ажурира. Поред стручне литературе у физичком формату, студенти имају и приступ електронским базама података на интернету, као и 35.000 електронских научних часописа и око 160.000 електронских књига, преко система KOBSON

Уз техничку опремљеност и адекватне услове за рад у читаоници која располаже са 15 рачунара и брзом интернет конекцијом, корисницима је на располагању и стручна помоћ запослених (информације,обуке за коришћење база података, избор литературе, писање стручних радова).

Могућност резервације књига, као и продужења рока за враћање путем телефона и мејла.

Фејсбук страница библиотеке


Ваши библиотекари

Милица Ћировић

mcirovic@atssb.edu.rs

Мирјана Нешић

mnesic@atssb.edu.rs

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017