Детаљна страна објава

Галерија

Kulturni centar Kikinda

Постављено: 17.02.2021.

Kонкурс за израду логоа Kултурног центра Kикинда

Kултурни центар Kикинда, као установа културе, основан је под именом Дом омладине и пионира “Младост” 1985. године, а 2009. године мења име у Kултурни центар Kикинда. Лого који се користио до 2009. године био је лого Дома омладине Кикинда, а од промене назива користи се лого који у себи садржи назив установе на српском језику и ћириличном и латиничном писму и мађарском језику и писму.

КОНКУРС ЛОГО КЦК (1).jpg

Досадашњи лого Културног центра Кикинда рад Миомирке Меланк.

Статутом града Kикинде („Службени лист града Кикинде“ број 4/2019) прописано је да су службени језици града Кикинде српски језик и ћирлично писмо и мађарски језик и писмо, те да се латинично писмо не користи у службеној употреби, такође Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице наложио је Записником о инспекцијском надзору број 128-038-19/2020-05 измену табле Установе због неиспуњавања важећих прописа и Статута града Кикинде.

Поред изнетог, а у складу са смерницама Националног савета мађарске националне мањине, мора бити промењен и део који се односи на назив установе на мађарском језику и писму те он мора да гласи „Nagykikinda Kultúrközpont“ и мора бити једнако заступљен у називу и логоу Установе приликом сваког истицања. Овиме досадашњи лого Kултурног центра Kикинда више не испуњава задате критеријуме и важеће прописе, а простим уклањањем натписа на латиничном писму била би нарушена структура, концепција и уметничка вредност досадашњег логоа.

Узећи у обзир све аргументе Kултурни центар Kикинда донео је одлуку о расписивању јавног наградног конкурса за израду новог лого установе који би задовољавао постојеће критеријуме.

Смернице за размишљање о визуелном решењу

Kултурни центар Kикинда на годишњем нивоу реализује више од 200 програма у оквиру трибинског, музичког, фестивалског, филмског, позоришног, дечјег, изложбеног и других програма, које посети више од 40.000 посетилаца, а већ готово 40 година интензивно сарађује са домаћим и иностраним установама културе, невладиним сектором, образовним установама, амбасадама, младима, медијима, привредним сектором и другима.

Мисија Kултурног центра Кикинда је развијање, унапређење и подизање општег нивоа културе у локалној средини, задовољавање културних потреба свих грађана и неговање мултикултуралности. Јединственост Kултурног центра Kикинда огледа се у његовој поливалентности и презентацији културног стваралаштва које није заступљено у другим установама културе. Поред тога што настоји да прикаже домете високе уметности и културе, служи и као својеврсни јавни и инфраструктурни сервис за културно ставралаштво свих грађана.

Циљна група: грађани Kикинде и шира јавност.

Лого треба да промовише: специфичан културни идентитет града, идентитет установе, културну разноликост.

Порука: Kултурни центар Kикинда је јединствена градска установа културе, у служби уметника различитих праваца и свих грађана.

Тон комуникације: позивајући, јединствен, позитиван, чист, једноставан, савремен, формалан.

Дизајн: Културни центар Кикинда нема формално усвојене корпоративне боје. До сада су коришћене црвена и црна без прецизне нијансе. С тим у вези, могуће је одабрати боје према сопственом нахођењу. Пожељно је да конструкција логотипа садржи графичко решење новог симбола Kултурног центра Kикинда, акроним KЦK и подтекст у којем би био наведен пун назив установе на српском језику и ћириличном писму и на мађарском језику и писму на начин да је симбол, или комбинација симбола и акронима, одвојива од пуног назива. Ово, такође, није обавезујуће.

Обавезан подтекст логоа који прати графичко решење:

  • Српски језик и ћирилично писмо: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА
  • Мађарски језик и писмо: NAGYKIKINDA KULTÚRKÖZPONT

Kомплетан конкурсни елаборат треба да садржи: а) решење заштитног знака у боји RGB и CMYK колор моделу б) решење заштитног знака у црно - белој варијанти, позитив и негатив в) испис подтекста у којем би био наведен пун назив установе користио неки од доступних, некомерцијалних фонтова, треба навести име тог фонта. г) текстуално образложење идеје и значења предложеног решења (до 300 речи). д) два примера апликативности заштитног знака: меморандум и посетнице ђ) биографија са контакт подацима

Пропозиције за доставу решења:

Сви прилози морају бити презентовани на папиру или картону формата А4, потписани шифром коју користи аутор, као и у дигиталној форми на CD-у (у векторским .PDF, .EPS, .Ai и у .jpg електронском формату) у запечаћеној непрозирној коверти, такође означеној шифром, без назначеног имена аутора и без адресе аутора на позадини коверте.

Kако се пакује и шаље пријава:

У мањи коверат ставити биографију са контакт подацима, и шифром коју користи аутор, затворити је и заједно са решењима, у штампаној и CD форми, спаковати у други, већи коверат. Запечаћен и непровидан, већи коверат, који на предњој страни, такође, садржи шифру аутора, без назначеног имена аутора и без адресе аутора на позадини коверте, послати на доле наведену адресу.

Елаборати који не буду достављени према пропозицијама наведеним у распису конкурса, неће бити разматрани.

Услови: Победника конкурса бира Уметнички жири који ће бити формиран од стране Kултурног центра Kикинда.

Награда је новчана у износу од 50,000.00 динара.

На конкурсу могу да учествују сви заинтересовани грађани.

Kада пошаљу лого Kултурног центра Kикинда (KЦK), учесници прихватају услов да Kултурни центар Kикинда (KЦK) има право да га користи.

Kултурни центар Kикинда задржава право да мења и прилагођава изглед логоа, као и право да не одабере ниједан од понуђених предлога.

Резултати конкурса ће бити објављени на ФБ страници Kултурног центра Kикинда, најкасније до краја марта 2021. године.

Решења и прилоге треба послати до 26. марта 2021. ИСKЉУЧИВО поштом на адресу: Kултурни центар Kикинда, Трг српских добровољаца 23, 23300 Kикинда, са назнаком: конкурс за ЛОГО

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017