Сарадња

Интерна сарадња

Сарадња

Београдска политехника је посвећена стварању, преносу и размени знања, вештина и способности потенцирајући знање као основну вредност која прожима све њене делатности – високо образовање, истраживачко-развојни и уметнички рад и сарадњу са окружењем.

У складу са са својом мисијом, видећи себе као установу са значајном друштвеном улогом, суштину сопственог деловања видимо у усмерености ка испуњењу захтева социјалних партнера.

Међу социјалним партнерима смо идентификовали следеће категорије:
- студенти,
- установе образовног система,
- институције државне управе,
- субјекте друштвене заједнице,
- привредне субјекте
- и међународно окружење.

Контакт на мејл адресу info@atssb.edu.rs.


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017