Сарадња са привредом

Сарадња са привредом

Сарадња са привредом

У Београдској политехници сарадња са привредом обухвата све врсте непосредних и посредних активности са привредним субјектима у циљу остваривања узајамних интереса.

Сарадња обухвата:
- области истраживања и развоја,
- мобилности (наставног особља, студената и стручњака),
- развоја курикулума,
- пренос знања,
- размену информација,
- целоживотно образовање и др.


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017