Наставне базе

Сарадња са привредом

Наставне базе

У складу са својом мисијом, а пре свега са чињеницом да примарну делатност школе чини струковно високо образовање, Београдска политехника остварује широку сарадњу са привредним субјектима и струковним асоцијацијама са циљем што веће заступљености практичне наставе у образовном процесу. 

Реализација дела студијских програма организована је у наставним базама у привреди, специјализованим установама, државним органима и слично, под руководством и надзором својих наставника и уз учешће стручњака из наведених правних лица. У складу са политиком управљања квалитеом установе, избор у статус наставне базе је дефинисан одговарајућим поступком и критеријумима садржаним у Закону и статуту ВШСС Београдска политехника
Евиденција о наставним базама је садржана у Регистру наставних база који се може преузети ОВДЕ. 

Сарадња са привредним субјектима и струковним асоцијацијама:
Квадриком д.о.о.
Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“
„Албо“ – Лична заштитна опрема
АД „Инса“
„DPC Group“ – Београд
„Авала Ада“ АД

COLORSYS
„Политика“ АД
„Ротографика“ – Рото штампа
„Анахем“ лабораторија
Фабрика картона „УМКА“ д.о.о.
Копитарна Севница д.д.
Индустрија обуће „Београд“
Модна кућа „Мона“ – Београд
Грид студио

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017