Пословно техничка сарадња

Сарадња са привредом

Пословно техничка сарадња

Партнерске установе, компаније и организације:

 


Технички опитни центар

Завод за израду новчаница и кованог новца
Јавно предузеће „Пошта Србије“
Градски завод за јавно здравље – Београд
ХИП-Азотара – Панчево
Пупин Телеком АД
 
 
„Дуга“ – Индустрија боја и лакова Београд
Фабрика Кожа „Рума“ А.Д.
Хемика д.о.о.

Лукоил Србија АД
Творница обуће „Бема“ д.о.о. – Бања Лука
TEHPRO d.o.o.
METRO Cash & Carry – Србија
ORANGE Studio
Јавно комунално предузеће „Београдске електране“

СП „Ласта“ – Београд
StandCert – Сертификационо тело
за системе менаџмента
Институт за стандардизацију СрбијеДирекција за мере и драгоцене метале


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017