Локација и контакт

Београдска политехника - Локација и контакт

Локације

Катарине Амброзић 3 (Крфска 7)

тел: (011) 6410-990
info@atssb.edu.rs

Учионице, амфитеатар и рачунарски центар где се реализује део наставног процеса. Ту је смештена и библиотека, читаоница и скриптарница, као и професорски кабинети, студентска служба, кабинети организатора и координатора наставе, помоћника директора за наставу и помоћника секретара.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017