Пракса

Стари студенти

Стручна пракса

Стручном праксом студент стиче практична знања, вештине и способности које се односе на уско стручне области које студира а која су битна за његову стручну оспособљеност. Стручна пракса се организује за студенте који су уписали или одслушали одговарајуће стручне и стручно - апликативне предмете, одосно уметничке и теоријско-уметничке предмете, прве и друге односно треће године студијског програма.

О испуњености услова за реализацију праксе одлучује ментор праксе у сарадњи са наставницима стручних и стручно - апликативних предмета, одосно уметничких и теоријско-уметничких предмета. Стручна пракса обавља се у складу са структуром курикулума и описом стручне праксе у предузећима и установама чија је делатност повезана са стручним садржајима које студира студент.

У реализацији стручне праксе, поред наставника и сарадника Одсека, учествују и стручњаци из праксе, односно предузећа и установе у којој студент ову обавља. Надзор над обављањем стручне праксе врши ментор стручне праксе. Студент обавља стручну праксу на основу упута који издаје организатор наставе најкасније до 30.06. текуће школске године за праксу која се реализује током летњег распуста, односно до 31.03. текуће школске године за праксу која се реализује у шестом семестру студија.

Студент брани стручну праксу пред ментором по правилу најкасније до 15.9. текуће школске године за праксу која је реализована током летњег распуста. Праксу која се реализује у шестом семестру студијског програма студент брани пред ментором најкасније до 31.05. текуће школске године . Ментор стручне праксе податке уноси у дневник стручне праксе, индекс (место за студентске праксе) и базу података описно (одбранио, није одбранио). Трећу годину студијског програма, студент не може уписати без одбрањене стручне праксе, изузев у случају уписа без полагања пријемног испита. У случају праксе која се реализује током шестог семестра студијског програма, студент не може завршити студије без одбрањене стручне праксе.

За сва ваша питања о реализацији праксе поред ментора можете контактирати и координатора за наставу.

Упутство за обављање Стручне праксе за студенте уписане од 2011/12 и надаље, можете преузети овде.

Списак ментора стручне праксе по студијским програмима:
Графичко инжењерство / Графичка технологија - др Ненад Ђорђевић
Безбедност и здравље на раду - Небојша Ћурчић
Заштита животна средине - др Оливера Јовановић
Менаџмент квалитетом - др Александра Настасић
Рециклажне технологије - др Марина Стаменовић
Графички дизајн - Давид Типшин
Дизајн индустријских производа - др ум. Дејан Врачаревић
Модни дизајн производа од коже - др ум. Маја Милинић Богдановић
Концепт и карактер дизајн - Радомир Изгаревић


РЕГИСТАР УГОВОРА О САРАДЊИ можете погледати овде.
РЕГИСТАР НАСТАВНИХ БАЗА можете погледати овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017