Пријава испита

Стари студенти

Пријављивање испита - Студенти уписани после шк. 2007/08. године

Испитни рокови

Испитни рокови предвиђени Наставним календаром за студете уписане на акрдитоване студијске програме су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски и октобарски испитни рок.

За полагање испита je потребно:

- уписана текућа школска година (регулисан статус);

- испуњене предиспитне обавезе на предмету;

- измирене финансијске обавезе према Школи и

- пријављен испит у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе и пријаву испита. Упутство можете погледати овде.

Пријава испита се може извршити:

- у року (у терминима за пријаву испита предвиђеним Наставним календаром), и

- после рока (путем шалтера студентске службе, најкасније 24 часа пре планираног термина за испит).

Пријава испита у року: Студент треба да приступи налогу е-студент и да путем налога изврши пријаву (не купује Збирну испитну пријаву на Скриптарници, за пријаву у року).

Испит плаћа студент који  пријављује испит више од једног пута (за самофинансирајуће студенте), односно више од два пута (за студенте у буџетском статусу);

Студенти који плаћају накнаду за пријаву испита морају да имају уплаћена средства на рачуну како би могли да пријаве испит. Приликом вршења уплате потребна су ДВА РАДНА ДАНА да уплата буде видљива на стању, да би могао да се пријави испит. Такође, треба водити рачуна о томе да платни промет Републике Србије викендом не ради. Сваки студент има јединствен позив на број који важи само за њега (На свом налогу сваки студент може видети пример уплатнице свој јединствени позив на број). Само уплате извршене са адекватним позивом на број ће бити видљиве на стању.

Пријављивање испита у року врши се пријавом путем студентског сервиса и студент ће одмах моћи да види испите које може да пријави и Пријављене испите.Уколико студент није испунио услов за пријаву испита или недостаје уплата или школарина, систем ће одмах обавестити о томе.

Пријава испита после рока: Студент може да пријави испит после утврђеног термина за пријаву испита и то најкасније 24 часа пре планираног термина за одржавање испита Наставним календаром (изузимајући суботу и недељу) на шалтеру Студентске службе по увећаној цени (видети ценовник). Такође, мора вршити уплату путем студентског сервиса и водити рачуна да на време има уплаћена средства и да је уплата извршена на адекватан позив на број.

Пример: Ако је планиран термин испита у 9 часова студент пријављује испит најкасније претходног дана  пре 9 часова у канцеларији Студентске службе. Ако је испит у понедељак у 9 часова, студент пријављује испит најкасније у петак до 14 часова.

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА:

Студент који је незадовољан добијеном позитивном оценом  на испиту има право да оцену поништи у школској години у  којој је испит полагао (највише два пута за исти предмет у току школске године).

 За поништавање испита је потребно:

- написати молбу (у којој се наводи испит који студент жели да поништи, оцена, и испитни рок у коме је испит положен) и предати молбу на шалтеру студентске службе (у термину пријаве испита у року).

- извршити уплату у складу са ценовником (део Остале услуге/Поништавање положених испита)

- уплатити пријаву испита (уколико испит треба да се плати, с обзиром на број пријава)

 - попунити Збирну испитну пријаву (која се купује у скриптарници)

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Да би студент који плаћа школарину могао да пријави испит, потребно је да до датума пријаве испита буде измирена рата школарине која је доспела по Изјави о начину плаћања.При уплати школарине такође користити јединствен позив на број и водити рачуна да су потребна два радна дана да уплата буде видљива на стању.

Уколико се уплата за пријаву испита и уплата школарине врши у складу са Упутством на позив на број, који је јединствен за сваког студента, није потребно да студенти достављају уплатнице преко шалтера Студентске службе.

Пријављивање испита стари студенти (уписани закључно са шк.2006/2007.годином)

Испитни рокови

Испитни рокови предвиђени Наставним календаром за студете уписане по старом програму су: децембарски, јануарски, мартовски,  априлски, јунски, септембарски и октобарски испитни рок.

Студент може да полаже испит када је испитна пријава „прихваћена”.

То значи да је за полагање испита потребно:

 - уписана текућа школска година (регулисан статус);

 - испуњене предиспитне обавезе на предмету;

 - измирене финансијске обавезе према Школи и

 - пријављен испит по Правилима за пријаву испита;

 Студент пријављује испите на Збирној испитној пријави коју купује у Скриптарници.

Пријава испита се може извршити:

- у року (у терминима за пријаву испита предвиђеним Наставним календаром), и

- после рока (путем шалтера студентске службе, најкасније 24 часа пре планираног термина за испит).

 - Испит плаћа студент који:

 - није пријавио испит у термину за пријаву испита;

 - пријављује испит више од једног пута (за самофинансирајуће студенте), односно више од два пута (за студенте у буџетском статусу);

 - полаже испит више од једног пута и

 - полаже испит пред Комисијом.

 - Уз збирну испитну пријаву студенти прилажу уплатницу по важећем ценовнику.

Пријава испита у року врши се убацивањем пријаве у сандуче за пријаву испита које се налази испред Скриптарнице, или препорученом пошиљком. Ако се испит пријављује поштом сматра се да је пријављен у року ако печат поште на коверти носи најкасније датум предвиђен за пријаву испита и ако пошиљка благовремено стигне.

Пријава испита после рока: Студент може да пријави испит после утврђеног термина за пријаву испита и то најкасније 24 часа пре планираног термина за одржавање испита Наставним календаром (изузимајући суботу и недељу) на шалтеру Студентске службе уз уплатницу с уплатом по увећаној цени (видети ценовник).

Пример: Ако је планиран термин испита у 9 часова студент пријављује испит најкасније претходног дана пре 9 часова у канцеларији Студентске службе. Ако је испит у понедељак у 9 часова, студент пријављује испит најкасније у петак до 14 часова.

Накнадна измена пријављеног испита другим после рока за пријаву испита у збирној испитној пријави није могућа.

По уношењу свих испитних пријава, Студентска служба на огласној табли као и на web адреси школе објављује списак испитних пријава по предметима које „нису прихваћене” с разлогом неисправности. Студент може да полаже испит уколико отклони неисправност најкасније до 24 часа пред први планирани термин за одржавање испита Наставним календаром.

Уколико до термина за пријаву испита није објављен резултат из претходног испитног рока, студент пријављује испит у термину за пријаву с назнаком „ЧЕКАМ РЕЗУЛТАТ”.Ако је студент положио испит, испитна пријава неће бити прихваћена. Ако није положио, испитна пријава студента биће “прихваћена” ако студент донесе уплатницу на шалтер Студентске службе најкасније три дана по објављивању резултата, јер ће у супротном моћи да пријави испит само с накнадом за закаснелу испитну пријаву.

Студентска служба може да уважи неискоришћену уплату за полагање испита студенту само за наредни испитни рок и то само ако је испитна пријава „неприхваћена”. Да би уплата била уважена студент треба да се јави на шалтер Студентске службе до планираног термина за одржавање испита Наставним календаром за који пријава није била прихваћена.

После три неуспела полагања истог испита студент може да тражи да полаже испит пред Комисијом што треба да назначи у Збирној испитној пријави.

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.

ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА:

Студент који је незадовољан оценом може да је поништи  највише два пута, а до краја текуће школске године . За поништавање испита је потребно:

- Написати молбу (у којој се наводи испит који студент жели да поништи, оцена, и испитни рок у коме је испит положен),

- извршити уплату у складу са ценовником (део Остале услуге/Поништавање положених испита)

- предати молбу на шалтеру студентске службе (у термину пријаве испита у року).

- попунити Збирну испитну пријаву (која се купује у скриптарници)

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017