Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
valivojvodic@politehnika.edu.rs

мр Весна Аливојводић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Среда, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
kbanjevic@politehnika.edu.rs

др Ковиљка Бањевић

Рођена је 12.03.1976. у Панчеву, Република Србија. Докторску дисертацију одбранила је 2010. године на Факултет за пословне студије – Мегатренд универзитета у Београду. На истоименом факултету завршила је магистарске (2004. године) и академске студије (2001. године). Радни однос у Школи засновала је 2001. године у звању стручног сарадника. У звање предавача за предмете у области менаџмента изабрана је 2006. године, а 2011. изабрана је у звање професора струковних студија за ужу стручну област инежењерски менаџмент. Од 2004. до 2011. ангажована је на месту координатора наставе. Од 2011. године обавља функцију помоћника директора за наставу. Аутор је већег броја научно-стручних радова, а области интересовања су менаџмент људским ресурсима и обезбеђење квалитета у високом образовању.

Консултације јесен:
Четвртак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
zbaros@politehnika.edu.rs

др Зорица Барош

Рођена је 31.03.1975. године у Београду, Република Србија. Дипломирала је на Физичком факултету Универзитета у Београду, 1998. године. На истом је факултету одбранила и магистарску тезу 2002. године. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник за предмет Физика. Након одбрањене магистарске тезе, током 2003. године изабрана је у звање предавача за ужу стручну област Примењена физика, и од тада држи наставу на предметима Физика и Метрологија. Од фебруара школске 2013/2014. год. ангажована је и на пословима предавача за предмет Инжењерска истраживања. Докторску дисертацију одбранила је у децембру 2014. године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду па је током 2015. године изабрана у звање професора струковних студија за ужу стручну област Примењена физика. Од маја 2008. године поред наставних активност обавља и послове председника Издавачког одбора Високе школе струковних студија - Београдска политехника.

Консултације јесен:
Понедељак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Понедељак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
mmbogdanovic@politehnika.edu.rs

др Маја Милинић Богдановић

Рођена у Београду 1972. Дипломирала 1996. на Факултету примењених уметности у Београду, магистрирала 2010. на Факултету примењених уметности у Београду. Похађа докторске студије. Радно искуство: 1996-1997. Модна индустрија “ КЛУЗ“, волонтерски рад, дизајнер дечије конфекције; 1997-1999. Индустрија обуће Београд, стални радни однос, главни дизајнер мушке, женске и дечије обуће; 1999-2004. Интернационална фирма TRADEX, Гориција, Италија, хонорарни рад, дизајнер обуће; 2005-2010. Факултет примењених уметности, Београд, хонорарни рад, предавач на Одсеку костим; 2006-2009. Интернационална компанија-WINK, стални радни однос, дизајнер обуће, графички дизајнер, дизајнер ентеријера; 2009-2011. ADIDAS SERBIA D.O.O. хонорарни рад, графички дизајнер, дизајн текстила; 2010. Висока школа струковних студија- Београдска политехника, предавач на стручним предметима: Дизајнирање обуће 1, Дизајнирање обуће 2, Рачунарско моделовање, Стручна пракса, на Одсеку Дизајн, Студијски програм- Модни дизајн производа од коже

Консултације јесен:
Среда, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
dbrkic@politehnika.edu.rs

др Доминик Бркић

Рођена је 05.10.1970. године у Чачку, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 1995. године. Магистарску тезу на истом факултету одбранила је 2007. године. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. Године 2007. изабрана је у звање предавача струковних студија у ужој стручној области Примењена хемија.

Консултације јесен:
Понедељак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Понедељак, 14:00 – 16:00
Е-адреса:
avartabedijan@politehnika.edu.rs

др Анамарија Вартабедијан

Рођена је 13.06.1974. у Београду. Дипломирала је сликарство на Факултету Ликовних Уметности у Београду јануара 1998. године. Mагистрирала је 2001. на сликарском одсеку - смер мозаик, ФЛУ, Београд. Звање Мастер дизајнер (графички дизајн) стекла је на Факултету за уметност и дизајн у Београду, септембра 2014. године. Од 2015. године је докторант на Факултету примењених уметности у Београду. Члан је УЛУПУДС-а и УЛУС-а. Члан је Уметничког савета УЛУПУДС-а од 2012. године. Приредила је тридесет и шест самосталних изложби у земљи и иностранству од 1995. године до данас. Осамнаест пута је излагала са породицом Вартабедијан у земљи и иностранству. Групно излаже од 1994. на преко стотину изложби. Предавач је на Високој школи струковних студија Београдска политехника. Бави се рок фотографијом од 2004. године. Уредник је фотографије у недељном рок и арт веб магазину – www.davidsubrock.com, и фотограф-сарадник за Хит страну Политикиног забавника од 2014. године. Покретач је пројекта Рок моменти - изложбе рок фотографије од 2006. године до данас. Добитник је више стручних признања од 1996. године до данас.

Консултације јесен:
Среда, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Уторак, 09:00 – 11:00
Е-адреса:
dvracarevic@politehnika.edu.rs

Дејан Врачаревић

Дејан Врачаревић рођен 1970. године у Инђији. Дипломирао је 2006. године на Факултету за дизајн универзитета Унион у Београду као стипендиста факултета на којем је био студент-демонстратор, асистент и по дипломирању предавач за област дизајна производа, дигиталног моделовања и пројектовања. Од 2006. године је био сарадник у настави, а од 2008. стално запослен у Високој школи струковних студија – Београдској политехници, у својству предавача у области дизајна индустријских производа.
2021. докторирао при Универзитету уметностуи у Београду на Интердисциплинарним докторским студијама, област - дигитална уметност. Његов педагошки рад је посвећен истраживању наставне методологије у области примењене уметности и дизајна.

До сада је реализовао преко 60 пројеката у области индустријског дизајна, дизајна ентеријера и дигиталне визуелизације. Излагао је радове на више техничких сајмова, изложби и уметничких фестивала у земљи и свету са више добијених награда и признања за свој стручни и уметнички рад. Аутор је два техничка патента за потребе едукације у области индустријског дизајна. Аутор је уџбеника и практикума за израду модела за потребе индустријског дизајна.

Дугогодишњи је сарадник Музеја науке и технике из Београда у области рестаурације и заштите техничких експоната са око 30 пројеката рестаурација експоната у сталној поставци музеја.

Веб презентација:

https://dizajnproizvoda.wixsite.com/studio-17

Консултације јесен:
Понедељак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
dgardasevic@politehnika.edu.rs

др Драгана Гардашевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017