Пријемни испит мастер студије

Инжењерство заштите

Услов за упис на Мастер струковне студије - студијски програм Инжењерство заштите су претходно завршене основне струковне или основне академске студије, односно шести или седми степен стручне спреме.

Кандидати су у обавези да доставе и професионални  портфолио и да полажу општи тест познавања струке.

НАЧИН БОДОВАЊА КАНДИДАТА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ У ПРИРУЧНИКУ ЗА ПРИЈЕМНИ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ.

Пријемни испит за упис на бодује се на основу:

- Успеха у претходном образовању,

- Општег теста познавања струке и

- Радне биографије (професионални профил, одн. портфолио).

Напомена у вези са радном биографијом: за студијски програм Инжењерство заштите радно искуство на пословима у области струке се доказује прилагањем уз радну биографију потврде/потврда послодавца/послодаваца о радном искуству на пословима у струци, а положени стручни испит/испити из области заштите прилагањем копије уверења, уз доношење оригинала на увид, о положеном стручном испиту/испитима).

 Пријемни испит се полаже у терминима и на начин који је дат у „Конкурсу за упис“ који можете пронаћи у овом делу сајта под секцијом „Информације о упису“. Дати ,,Конкурс за упис“ ће бити објављиван и доступан у време организовања уписних рокова.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017