Пријемни испит специјалистичке студије

Заштита на раду

Полагање пријемног испита

Пријемни испит за упис на студијске програме струковних струковних студија бодује се на основу:

- Успеха у преходном образовању,
- Општег теста познавања струке и
- Радне биографије (професионални профил, одн. портфолио).

Кликом на „Приручник за полагање пријемног испита“ пронаћи ћете детаљнији опис критеријума за упис на овај специјалистички студијски програм, системе бодовања и вредновања итд.

Пријемни испит се полаже у терминима и на начин који је дат у „Конкурсу за упис“ који можете пронаћи у овом делу сајта под секцијом „Информације о упису“. Дати ,,Конкурс за упис“ ће бити објављиван и доступан у време организовања уписних рокова.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017