О студијском програму

Дизајн индустријских производа

О студијском програму

Сврха Студијског програма је да образује дизајнере за потребе индустрије. Стручни назив који студент добија по завршетку школовања је Струковни дизајнер - дизајн индустријских производа. 

Предмети на Студијском програму за дизајн индустријских производа на више начина доприносе опште-теоријском и техничком знању и вештинама студената. То се постиже кроз садржаје теоријске наставе, практичне наставе, вежбе, семинарске радове, колоквијуме, графичке и сликарске радове и остваривањем интеракције у настави између студената и наставника. 

Студент у току школовања на Београдској политехници има могућност увида у све облике дизајнирања индустријских производа, графичког дизајна и дизајна производа од коже, што и јесте програм струковних студија. 

Сврха студијског програма за дизајн индустријских производа је да се образују индустријски креатори способни да еволуирају у глобалном простору индустријског стваралаштва, да прате развој спремни да у том развоју активно учествују. Сврха је да рукују концептима у истраживању и да савладавају формалне димензије обликовања поседујући солидну индустријску културу у смислу технолошке културе као и духовне, довољно рецептивни и способни да прате логику и системе у њиховом константном развоју, а при том да задрже своје уобичајене (индивидуалне) начине изражавања језика који је примерен индустријским дизајнерима. 

Студијски програм за дизајн индустријских производа има за циљ да изгради будућег стручњака, дизајнера индустријских производа, способног да открива и процењује структуралне, организацијско-функционалне, формалне и економске односе, са циљем добијања глобалне подршке и заштите околине. Способност таквог стручњака доноси добробит читавој заједници, било да је реч о индивидуалним или колективним корисницима, о произвођачима или протагонистима тржишта. Његова мисија је да подржи културну различитост у односу на светску глобализацију. Да да производима, услугама и системима облике, који су истовремено израз семиологије повезани са естетиком, а што заједно чини свеукупност. 

Програм омогућава да студент стекне увид у широку лепезу професија индустријског дизајнера у које спадају: дизајнирање индустријских производа; услуге графичког дизајна, унутрашња архитектура и сл, што је све заједно нераскидиви део појма десигн (обликовање). У складу са другим професијама, ове активности допринеле би побољшању квалитета живота, где се јасно огледа улога дизајнера као стручњака интелектуалног позива, а не само као пружаоца комерцијалне услуге у производној организацији. 

Техничка средства која Београдска политехника нуди у смислу радионица (атељеа) омогућавају студенту да конкретизује свој предлог. Наставник и његови асистенти руководе и обезбеђују праћење сваког пројекта од почетка до краја. Презентације сваког пројекта су јавне. 

Завршна година струковних студија почива на провери и потврди стеченог знања у тренутку суочавања са реалним задацима. Ту се отварају различите могућности: студијска путовања, стажирања у организацијама или другим школама, личне или колективне иницијативе, као и партнерство у индустрији. Током студирања, студенти се доводе у различите ситуације, које се мењају, преплићу да би се успоставио пут између предлога и анализе, теорије и праксе, симулације и верификације. 

Кроз разноврсни студијски програм дизајна индустријских производа, формира се дизајнер, са искуством теоријског и активног знања, стеченог кроз праксу за време школовања (стручна пракса и радна пракса). Компетенције таквог дизајнера омогућавају излазак на огромно тржиште рада, где он, вешт у комуникацији и адаптацији, пласира своје знање, из области за коју је стекао квалификацију, и налази своје место у професији. У стању је да ради самостално и у тиму, способан да генерише идеје и вешто пласира своја креативна решења кроз иновације и редизајнирање одређених индустријских производа. Свеукупно стечено знање ставља у службу професије и квалификовано и супериорно рукује концептима у истраживању; препознаје потребе тржишта и способан је да наметне своје идеје, јер је научен да издвоји битно од небитног, да у мноштву истих или сличних производа да печат уочљивости свом решењу и учини производ пожељним за крајњег корисника. Његове компетенције се ту не завршавају. Он успоставља контакте између разнородних професија и ставља их у службу своје. Осећај естетског процењивања умногоме му помаже да утиче и на укус тржишта. Струка дизајнера индустријских производа не дозвољава предах. Она захтева константно истраживање, праћење новина на тржишту, прилагођавање својих знања и другим медијима, и у континуитету освежава креативни потенцијал и омогућава сопствени опстанак у професији. Квалитет садржаја студијског програма стално се потврђује на основу успеха који дизајнери индустријских производа остварују током свог радног ангажовања. Они су запослени на различитим радним местима где обезбеђују реализацију у производним поступцима добијања индустријских производа. Студијски програм је свеобухватан и има за резултат широко образованог дизајнера индустријских производа, који својим теоретско-практичним знањима и вештинама може да буде значајан чинилац у индустријској производњи у земљи и окружењу. 

Повратне информације од дипломираних студената, који су наставили школовање у земљама Европске уније, говоре у прилог квалитета, савремености и међународне усаглашености овог програма.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017