О студијском програму

Графичко инжењерство

О студијском програму

Графичка технологија се на Високој школи струковних студија Београдска политехника изучва од 1990.године. Од школске 2018/19. године студијски програм се зове Графичко инжењерство и има два модула: Графичка технологија (оријентисан ка класичним штампарским техникама) и Дигитално графичарство (усмерен ка дигиталним штампарским поступцима). Студент по завршетку студија стиче потребна знања и вештине за успешно обављање текућих инжењерских послова у припреми, штампи и доради као специфичним технолошким фазама и да целовито те фазе интегрише у ефикасан процес добијања графичког производа. Компетенције стечене реализацијом студијског програма омогућавају студенту да се непосредно и адекватно укључи у оне сегменте графичке производње који одговарају његовим афинитетима. Захваљујући оваквим поставкама, студијски програм Графичко инжењерство већ дуги низ година успешно испуњава сврху свог постојања, школујући кадрове који се брзо запошљавају и својим теоретским и практичним знањима и вештинама, чине ослонац у функционисању графичке индустрије код нас.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017