Акредитација

Београдска политехника - Акредитација

Акредитација

Акредитација Школе и студијских програма

Школа је 2007. и 2008. године са успехом завршила први циклус акредитације установе и студијских програма, чиме је добила статус високе школе струковних студија. На основу позитивног мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета, бр. 612-00-1146/2006-04, Министарство просвете издало је Школи дозволу за рад, бр. 612-00–918/2007-04 од 02.10.2007. године, а Школа је почела са радом под именом Висока школа струковних студија – Београдска политехника.

Други циклус акредитације Београдска политехника је успешно прошла током 2012. године. У оквиру овог процеса извршена је спољашна провера квалитета од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Извештај можете погледати овде.

Трећи циклус акредитације постојећих студијских програма и установе, започет у новембру 2016. године, а у марту 2017. године Школа је покренула акредитацију још три нова студијска програма.

Уверења о акредитацији ВШСС Београдска политехника и њених студијских програма можете погледати овде. Ови подаци могу се проверити и у Водичу кроз акредитоване студијске програме у Републици Србији на сајту Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

ПОДАЦИ О НАСТАВНОМ ОСОБЉУ И ПРЕДМЕТИМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Књигe наставника и сарадника на студијским програмима.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017