ODSEK BEOGRADSKA POLITEHNIKA

Odsek Beogradska politehnika (nekadašnja Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika) je deo Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, državne akreditovane visokoškolske ustanove. Akademija je osnovana 2019. godine spajanjem četiri visoke škole strukovnih studija sa višedecenijskom tradicijom. Studentima su sve detaljne informacije o studiranju dostupne putem Studentskog portala ATSSB, a prijava ispita obavlja se preko servisa E-Student.

VAŽNA OBAVEŠTENJA

UPIS 2024.

Objavljen je KONKURS za upis na osnovne, specijalističke i master studije u Beogradu, Požarevcu i Valjevu. Sve informacije o upisu novih studenata možete naći na sajtu Akademije. Svaki korak procesa upisa je pažljivo osmišljen da vas uputi, informiše i podrži na vašem putu ka akademskom uspehu.

STIPENDIJE I KREDITI

Studenti koji su prvi put konkurisali za stipendije i kredite, treba da preuzmu svoj primerak ugovora na šalteru studentske službe radnim danom od 11-14.

ISPITNE LISTE - FEBRUARSKI ROK

Raspored polaganja ispita po učionicima za sredu 14.02.2024. možete videti ovde: Prvi deo, Drugi deo, Treći deo.

(zaključno sa šk. 2006/2007. godinom)

EVIDENTIRANJE STUDENATA KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ za školsku 2023/2024. godinu, vršiće se 28. i 29. 03.2024. godine (četvrtak i petak).

Za evidenciju je potrebno:       

  • Indeks
  • 1 ŠV20 obrazac -skriptarnica

Ako se evidencija ne izvrši u predviđenom roku, studenti su dužni da plate naknadu u skladu sa Cenovnikom  za školsku 2023/24.godinu.

Obaveštavamo studente koji su diplomirali do 30.9.2023. da se diplome mogu preuzeti u zgradi sedišta Akademije, Katarine Ambrozić 3, kancelarija K2-8, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

UPIS U ŠK. 2023/2024. GODINU U VIŠE GODINE STUDIJA

  1.  Popuniti obrazac ŠV20 na e-student nalogu
  2.  Izvršiti biranje predmeta na  e-student nalogu
  3. Izvršiti uplatu -samofinasirajući studenti i studenti na budžetu (za upisane ESPB bodove preko 60)
  4. Popuniti obrasce
  5. Izvršiti upis preko šaltera SS u predviđenim terminima.

Studenti  koji u toku školske 2022/23 godine ukupno ostvare najmanje 48 ESPB, ispunjavaju uslov da se rangiraju na budžet – upisani školske 2020/21, 2021/22, 2022/23 godine (pogledaj obaveštenje)

Studenti koji u toku školske 2022/23 godine ukupno ostvare manje od  48 ESPB upisuju se u statusu samofinasirajućeg studenta.

OBAVEŠTENJA