СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Одсек Београдска политехника

Радно време шалтера: 11:00 – 14:00 часова (у периоду уписа 09:00 – 14:00 часова)

Ел. пошта: ljvukovic@atssb.edu.rs

Телефон: +381 11 64 11 630

Уверења, захтеви и молбе

Студенту се Уверење о редовном школовању може издати сваког радног дана у време рада Студентске службе са студентима. За издавање уверења потребан је само индекс. Издавање Уверење о редовном школовању је бесплатно.

За издавање других уверења по посебним захтевима студената потребно је обратити се Студентској служби и доставити доказ о уплати трошкова за издавање разна уверења по посебним захтевима студената, у складу ценовником.

Захтеве и молбе студент може да преда преко шалтера Студентске службе. Захтеви и молбе могу се предати у слободној форми или се могу преузети и користити обрасци који су доступни на страници Студентског портала Документи.

За издавање исписнице и докумената на реверс, као и приговоре и сугестије погледати Студентски портал АТССБ.